Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2014
09.03.2014
09.04.2014
09.05.2014
09.06.2014
09.07.2014
09.08.2014
09.09.2014
09.10.2014
09.11.2014
09.12.2014
09.01.2015
67366633 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-sociālā uzņēmējdarbība Pārskats par sociālajiem uzņēmumiem neregulārs 25.01.2014 67366941, 67366959, 67366832 2014
application/msword icon
application/pdf icon
10-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366738 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366726 2014
application/msword icon
application/pdf icon
5-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
6-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
6-tirdzniecība Pārskats par vairumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
7-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 05.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014