Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2014
25.02.2015
67366768, 67366956 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju 2013.gadā gada 03.03.2014 67366956, 67366768 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2013.gadā gada 02.03.2014 67366768; 67366956 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2013.gadu gada 02.03.2014 67366768; 67366956 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2013.gadā gada 18.02.2014 67366745 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2014
20.03.2014
20.04.2014
20.05.2014
20.06.2014
20.07.2014
20.08.2014
20.09.2014
20.10.2014
20.11.2014
20.12.2014
20.01.2015
67366745 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366744 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/pdf icon gada 25.01.2014 67366956; 67366768 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366768; 67366956 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2014
20.03.2014
20.04.2014
20.05.2014
20.06.2014
20.07.2014
20.08.2014
20.09.2014
20.10.2014
20.11.2014
20.12.2014
20.01.2015
67366745 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366768 2014