Materiālā nenodrošinātība

Indekss: 
4-EU-SILC (2014)
Gads: 
2014