Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366828, 67366857 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366828, 67366857 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2013.gadā gada 08.05.2014 67366969, 67366869 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2013.gadā gada 08.05.2014 67366969, 67366869 2014
application/msword icon
application/pdf icon
5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2013.gadā gada 08.05.2014 67366969, 67366869 2014
application/msword icon
application/pdf icon
6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366869, 67366969 2014