Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
10.02.2015
67366663; 67366893 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2013.gadā application/pdf icon gada 10.05.2014 67366736; 67366893 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2013.gadā gada 10.05.2014 67366645 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366737; 67366893 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2013.gadā gada 30.07.2014 67366893; 67366673 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
10.02.2015
67366736; 67366893 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2013.gadā gada 10.05.2014 67366840; 67366917; 67366838 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
10.02.2015
67366736; 67366893 2014