2014.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1 - PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2014./2015.mācību gada sākumā gada 10.10.2014 67366686 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2013.gadā gada 01.04.2014 67366979 (CSP); 67027525 (ZM Zivsaimniecības departaments) 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2014
09.03.2014
09.04.2014
09.05.2014
09.06.2014
09.07.2014
09.08.2014
09.09.2014
09.10.2014
09.11.2014
09.12.2014
09.01.2015
67366633 2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2014./2015. akadēmiskā gada sākumā gada 15.10.2014 67366687 2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža (pielikums) Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 2013.gadā gada 15.10.2014 67366687 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2013.gadā gada 01.04.2014 67366681; 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366828, 67366857 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-BC Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2014
12.03.2014
12.04.2014
12.05.2014
12.06.2014
12.07.2014
12.08.2014
12.09.2014
12.10.2014
12.11.2014
12.12.2014
12.01.2015
67366617; 67366798 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366828, 67366857 2014
application/pdf icon 1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2014.gadā 2014
application/pdf icon 1-DSP Darbaspēka apsekojums I un II daļa 2014
application/pdf icon 1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 2014
application/pdf icon 1-DSP 2.pielikums Personas identifikācija 2014
application/pdf icon 1-DSP 3.pielikums Personas pārvietošanās 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2013.gadā gada 10.05.2014 67366921 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2013.gadā gada 01.04.2014 67366681; 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2014 67366955 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2014
25.02.2015
67366768, 67366956 2014
application/pdf icon 1-EIVA Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2013.gadā gada 28.02.2014 67366681; 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju 2013.gadā gada 03.03.2014 67366956, 67366768 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2013.gadā gada 02.03.2014 67366768; 67366956 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2013.gadu gada 02.03.2014 67366768; 67366956 2014
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
10.02.2015
67366663; 67366893 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2013.gadā application/pdf icon gada 10.05.2014 67366736; 67366893 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2013.gadā gada 10.05.2014 67366797; 67366840; 67366917; 67366675 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2013.gadā gada 18.02.2014 67366745 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-IC Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2014
12.03.2014
12.04.2014
12.05.2014
12.06.2014
12.07.2014
12.08.2014
12.09.2014
12.10.2014
12.11.2014
12.12.2014
12.01.2015
67366753 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2013.gadā gada 08.05.2014 67366969, 67366869 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2014
04.03.2014
04.04.2014
04.05.2014
04.06.2014
04.07.2014
04.08.2014
04.09.2014
04.10.2014
04.11.2014
04.12.2014
04.01.2015
67366871 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
05.02.2014
05.03.2014
03.04.2014
05.05.2014
04.06.2014
03.07.2014
05.08.2014
03.09.2014
03.10.2014
05.11.2014
03.12.2014
05.01.2015
67366982 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2014
14.10.2014
67098118 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2013.gadā gada 10.05.2014 67366645 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-kabeļtelevīzija/ digitālā televīzija Pārskats par kabeļtelevīzijas/ digitālās televīzijas darbību 2013.gadā gada 03.02.2014 67366686 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2014
25.01.2015
67366744 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2013.gadā gada 03.03.2014 67366778 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366737; 67366893 2014
application/pdf icon 1-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 2013.gadā gada 30.04.2014 67366745 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2014
25.07.2014
25.10.2014
25.01.2015
67366783; 67366696; 67366884 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2013.gadā gada 17.03.2014 67366910 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-piens Pārskats par piena produktu ražošanu mēneša
25.02.2014
25.03.2014
25.04.2014
25.05.2014
25.06.2014
25.07.2014
25.08.2014
25.09.2014
25.10.2014
25.11.2014
25.12.2014
25.01.2015
67366855; 67366982 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-puķes/ stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 03.02.2014 67366979 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366830 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2013.gadā gada 31.03.2014 67366855; 67366982 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-radio/ TV Pārskats par radio/ TV darbību 2013.gadā gada 03.02.2014 67366687 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2014
20.02.2014
20.03.2014
20.04.2014
20.05.2014
20.06.2014
20.07.2014
20.08.2014
20.09.2014
20.10.2014
20.11.2014
20.12.2014
67366862; 67366784 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 15.09.2014 67366699, 67366991 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 19.11.2014 67366699, 67366991 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.02.2014
14.03.2014
14.04.2014
14.05.2014
14.06.2014
14.07.2014
14.08.2014
14.09.2014
14.10.2014
14.11.2014
14.12.2014
67286684, 67287982 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa
14.01.2014
14.04.2014
14.07.2014
14.10.2014
2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 2013.gadā gada 31.03.2014 67366952; 67366830 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-sociālā uzņēmējdarbība Pārskats par sociālajiem uzņēmumiem neregulārs 25.01.2014 67366941, 67366959, 67366832 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2013.gadā gada 31.01.2014 67366690, 67366826 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2013.gadā gada 10.03.2014 67366823 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2014
09.03.2014
09.04.2014
09.05.2014
09.06.2014
09.07.2014
09.08.2014
09.09.2014
09.10.2014
09.11.2014
09.12.2014
09.01.2015
67366778 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2013.gadā gada 16.01.2014 67366686 2014
application/msword icon
application/pdf icon
1-zvejniecība Pārskats par zvejniecību ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366979 (CSP); 67027525 (ZM Zivsaimniecības departaments) 2014
application/msword icon
application/pdf icon
10-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša
05.02.2014
05.03.2014
03.04.2014
05.05.2014
04.06.2014
03.07.2014
05.08.2014
03.09.2014
03.10.2014
05.11.2014
03.12.2014
05.01.2015
67366982 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366738 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2013.gadā gada 30.07.2014 67366893; 67366673 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/pdf icon nedēļa 67366680, 67366608, 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2013.gadā gada 05.05.2014 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2014
14.02.2014
14.03.2014
14.04.2014
14.05.2014
14.06.2014
14.07.2014
14.08.2014
14.09.2014
14.10.2014
14.11.2014
14.12.2014
67098119 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2014
20.03.2014
20.04.2014
20.05.2014
20.06.2014
20.07.2014
20.08.2014
20.09.2014
20.10.2014
20.11.2014
20.12.2014
20.01.2015
67366745 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2014
10.03.2014
10.04.2014
10.05.2014
10.06.2014
10.07.2014
10.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
10.11.2014
10.12.2014
10.01.2015
67366681; 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366744 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366840; 67366917 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366666; 67366840 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2014
10.03.2014
10.04.2014
10.05.2014
10.06.2014
10.07.2014
10.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
10.11.2014
10.12.2014
10.01.2015
67366681; 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/pdf icon gada 25.01.2014 67366956; 67366768 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366768; 67366956 2014
application/pdf icon 2-EU_SILC Mājsaimniecības anketa 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
10.02.2015
67366736; 67366893 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2013.gadā gada 10.05.2014 67366840; 67366917; 67366838 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2014
20.03.2014
20.04.2014
20.05.2014
20.06.2014
20.07.2014
20.08.2014
20.09.2014
20.10.2014
20.11.2014
20.12.2014
20.01.2015
67366745 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2014
14.10.2014
67098119 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-IC Pārskats par importēto preču cenām 2013.gadā gada 15.01.2014 67366753 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2013.gadā gada 08.05.2014 67366969, 67366869 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366768 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366681; 67366810 2014
application/pdf icon 2-LS Augkopība 2014.gadā 67366855 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-LS Augkopība 2014.gadā gada 01.11.2014 67366981 2014
application/pdf icon 2-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2014
application/pdf icon 2-MBA pielikums Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
15.02.2014
15.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
15.06.2014
15.07.2014
15.08.2014
15.09.2014
15.10.2014
15.11.2014
15.12.2014
15.01.2015
67366681; 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2014
10.03.2014
10.04.2014
10.05.2014
10.06.2014
10.07.2014
10.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
10.11.2014
10.12.2014
10.01.2015
67366681, 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām gada 25.01.2014 67366783; 67366696; 67366678 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-pētniecība Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2013.gadā gada 17.03.2014 67366688 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā gada 20.11.2014 67366784; 67366862 2014
application/msword icon
application/pdf icon
21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa
12.04.2014
12.07.2014
12.10.2014
12.01.2015
67366871 2014
application/msword icon
application/pdf icon
26-ls Pārskats par zvērkopību 2013.gadā gada 31.01.2015 67366871 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366726 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem gaisa transportā ceturkšņa
12.05.2014
11.08.2014
11.11.2014
11.02.2015
67366681, 67366810 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366840; 67366917 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
25.04.2014
25.07.2014
25.10.2014
25.01.2015
67366681, 67366810 2014
application/pdf icon 3-EU-SILC Individuālā anketa 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
10.02.2015
67366736; 67366893 2014
application/pdf icon 3-ls Lopkopība 2014.gadā 67366982 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2013.gadā gada 17.03.2014 67366910 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 07.07.2014 67366934, 67366638 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 20.05.2014 67366934; 67366638 2014
application/pdf icon
application/msword icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 20.10.2014 67366934; 67366638 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša
14.01.2014
14.02.2014
14.03.2014
14.04.2014
14.05.2014
14.06.2014
14.07.2014
14.08.2014
14.09.2014
14.10.2014
14.11.2014
14.12.2014
67289345, 67287982 2014
application/pdf icon 4-EU-SILC (2014) Materiālā nenodrošinātība 2014
application/msword icon
application/pdf icon
5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2013.gadā gada 28.02.2014 67366869 2014
application/msword icon
application/pdf icon
5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2013.gadā gada 08.05.2014 67366969, 67366869 2014
application/msword icon
application/pdf icon
5-iepirkums Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu gada 13.01.2014 67366871 2014
application/msword icon
application/pdf icon
5-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.01.2014
12.02.2014
12.03.2014
12.04.2014
12.05.2014
12.06.2014
12.07.2014
12.08.2014
12.09.2014
12.10.2014
12.11.2014
12.12.2014
67098122 2014
application/msword icon
application/pdf icon
6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366869, 67366969 2014
application/msword icon
application/pdf icon
6-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
6-tirdzniecība Pārskats par vairumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
7-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 05.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/msword icon
application/pdf icon
9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2013.gadā gada 10.05.2014 67366968 2014
application/pdf icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2014 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2014
application/pdf icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2014 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2014
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2014 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2014
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2014 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2014
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2014
10.03.2014
10.04.2014
10.05.2014
10.06.2014
10.07.2014
10.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
10.11.2014
10.12.2014
10.01.2015
67366842; 67366643; 67366682 2014
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2014
10.03.2014
10.04.2014
10.05.2014
10.06.2014
10.07.2014
10.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
10.11.2014
10.12.2014
10.01.2015
67366842; 67366643; 67366682 2014
application/pdf icon IKT-mājsaimniecības Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2014.gadā 2014
application/pdf icon IKT-personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2014.gadā 2014
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2014
10.03.2014
10.04.2014
10.05.2014
10.06.2014
10.07.2014
10.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
10.11.2014
10.12.2014
10.01.2015
67366842; 67366643; 67366682 2014
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2014
10.03.2014
10.04.2014
10.05.2014
10.06.2014
10.07.2014
10.08.2014
10.09.2014
10.10.2014
10.11.2014
10.12.2014
10.01.2015
67366842; 67366643; 67366682 2014