Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2013
09.03.2013
09.04.2013
09.05.2013
09.06.2013
09.07.2013
09.08.2013
09.09.2013
09.10.2013
09.11.2013
09.12.2013
09.01.2014
67366633 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2013 67366633 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366738 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366738 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
4-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-tirdzniecība Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-tirdzniecība (īsā) Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013