Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2013
25.02.2014
67366768; 67366863 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju 2012.gadā gada 03.03.2013 67366957; 67366863 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2012.gadā gada 02.03.2013 67366769; 67366957 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2012.gadu gada 02.03.2013 67366769; 67366957 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2012.gadā gada 18.02.2013 67366745 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2013
20.03.2013
20.04.2013
20.05.2013
20.06.2013
20.07.2013
20.08.2013
20.09.2013
20.10.2013
20.11.2013
20.12.2013
20.01.2014
67366745 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366744 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/msword icon gada 25.01.2013 67366957 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366957 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2013
20.03.2013
20.04.2013
20.05.2013
20.06.2013
20.07.2013
20.08.2013
20.09.2013
20.10.2013
20.11.2013
20.12.2013
20.01.2014
67366745 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366823 2013