Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366828; 67366857 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366828, 67366857 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2012.gadā gada 08.05.2013 67366969; 67366869 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2012.gadā gada 08.05.2013 67366969; 67366869 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2012.gadā gada 08.05.2013 67366969; 67366869 2013
application/msword icon
application/pdf icon
6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366869; 67366969 2013