Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2013
04.03.2013
04.04.2013
04.05.2013
04.06.2013
04.07.2013
04.08.2013
04.09.2013
04.10.2013
04.11.2013
04.12.2013
04.01.2014
67366871 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
04.02.2013
04.03.2013
03.04.2013
03.05.2013
05.06.2013
03.07.2013
05.08.2013
04.09.2013
03.10.2013
05.11.2013
04.12.2013
03.01.2014
67366871 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2013 67366979 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-ZN Lauksaimniecības zemes noma gada 29.06.2013 67366855; 67366977 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-ZP Lauksaimniecības zemes pirkšana gada 29.06.2013 67366855; 67366977 2013
application/msword icon
application/pdf icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu meneša
04.02.2013
04.03.2013
04.04.2013
06.05.2013
03.06.2013
04.07.2013
05.08.2013
03.09.2013
03.10.2013
04.11.2013
03.12.2013
03.01.2014
67366982 2013
application/pdf icon 2-LS Augkopība 2013.gadā 67366855 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-LS Augkopība 2013.gadā gada 01.11.2013 67366981 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-pesticīdi Pesticīdu lietošana lauksaimniecības kultūrām piemājas dārzos 2013.gada ražai gada 01.11.2013 67366981 2013
application/msword icon
application/pdf icon
21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa
12.04.2013
12.07.2013
12.10.2013
12.01.2014
67366831 2013
application/msword icon
application/pdf icon
26-ls Pārskats par zvērkopību 2012.gadā gada 31.01.2013 67366982 2013
application/pdf icon 3-ls Lopkopība 2013.gadā 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-pesticīdi Pesticīdu lietošana ar lauksaimniecību nesaistītiem mērķiem 2012.gadā gada 30.01.2013 67366981 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-pesticīdi (pašvaldības) Pesticīdu lietošana ar lauksaimniecību nesaistītiem mērķiem 2012.gadā gada 30.01.2013 67366981 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-iepirkums Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu gada 12.01.2013 67366871 2013
application/pdf icon LSSA-2013 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums gada 67366896 2013