Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-f Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
10.02.2014
67366887; 67366893 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2012.gadā application/pdf icon gada 10.05.2013 67366736; 67366893 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2012.gadā gada 10.05.2013 67366645 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-lizings Pārskats par līzinga sniegšanu
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366737; 67366893 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2012.gadā gada 30.07.2013 67366893; 67366673 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
10.02.2014
67366736; 67366893 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2012.gadā gada 10.05.2013 67366840; 67366917; 67366838 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
10.02.2014
67366736; 67366893 2013