2013.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2012.gadā gada 01.04.2013 67366979; 67027525 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2013
09.03.2013
09.04.2013
09.05.2013
09.06.2013
09.07.2013
09.08.2013
09.09.2013
09.10.2013
09.11.2013
09.12.2013
09.01.2014
67366633 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-atkritumi (lauksaimniecība) Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 2012.gadā application/pdf icon gada 01.04.2013 67366823 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2013./2014. akadēmiskā gada sākumā application/pdf icon gada 15.10.2013 67366687 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža (pielikums) Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 2012. gadā gada 15.10.2013 67366687 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2012.gadā gada 02.04.2013 67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-aviācija Pārskats par aviācijas darbību 2012.gadā gada 01.03.2013 67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366828; 67366857 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2013
12.03.2013
12.04.2013
12.05.2013
12.06.2013
12.07.2013
12.08.2013
12.09.2013
12.10.2013
12.11.2013
12.12.2013
12.01.2014
67366617; 67366798 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366828, 67366857 2013
application/pdf icon 1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2013.gadā 2013
application/pdf icon 1-DSP Darbaspēka apsekojums. I un II daļa. 2013
application/pdf icon 1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 2013
application/pdf icon 1-DSP 2.pielikums Personas identifikācija 2013
application/pdf icon 1-DSP 3.pielikums Personas pārvietošanās 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2012.gadā gada 10.05.2013 67366921 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2012.gadā gada 02.04.2013 67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2013 67366633 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2013
25.02.2014
67366768; 67366863 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2012.gadā gada 28.02.2013 67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju 2012.gadā gada 03.03.2013 67366957; 67366863 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2012.gadā gada 02.03.2013 67366769; 67366957 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2012.gadu gada 02.03.2013 67366769; 67366957 2013
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-f Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
10.02.2014
67366887; 67366893 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2012.gadā application/pdf icon gada 10.05.2013 67366736; 67366893 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2012.gadā gada 10.05.2013 67366797; 67366840; 67366917; 67366675 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2012.gadā gada 18.02.2013 67366745 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-ic Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2013
12.03.2013
12.04.2013
12.05.2013
12.06.2013
12.07.2013
12.08.2013
12.09.2013
12.10.2013
12.11.2013
12.12.2013
12.01.2014
67366753; 67366813 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2012.gadā gada 08.05.2013 67366969; 67366869 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2013
04.03.2013
04.04.2013
04.05.2013
04.06.2013
04.07.2013
04.08.2013
04.09.2013
04.10.2013
04.11.2013
04.12.2013
04.01.2014
67366871 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
04.02.2013
04.03.2013
03.04.2013
03.05.2013
05.06.2013
03.07.2013
05.08.2013
04.09.2013
03.10.2013
05.11.2013
04.12.2013
03.01.2014
67366871 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā 2 reizes gadā
14.03.2013
14.10.2013
67286684; 67287982 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2012.gadā gada 10.05.2013 67366645 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-kabeļtelevīzija/digitālā televīzija Pārskats par kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbību 2012.gadā gada 01.02.2013 67366686 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2013
25.01.2014
67366744 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2012.gadā gada 01.03.2013 67366778 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-lizings Pārskats par līzinga sniegšanu
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366737; 67366893 2013
application/pdf icon 1-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām gada 30.04.2013 67366745 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-pc Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2013
25.07.2013
25.10.2013
25.01.2014
67366783; 67366696 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2012.gadā gada 15.03.2013 67366910 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-piens Pārskats par piena produktu ražošanu mēneša
25.02.2013
25.03.2013
25.04.2013
25.05.2013
25.06.2013
25.07.2013
25.08.2013
25.09.2013
25.10.2013
25.11.2013
25.12.2013
25.01.2014
67366953; 67366739 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2013./2014. mācību gada sākumā application/pdf icon gada 10.10.2013 67366686 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2013 67366979 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366830 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2012.gadā gada 29.03.2013 67366953; 67366739 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-radio/TV Pārskats par radio/televīzijas darbību 2012.gadā gada 01.02.2013 67366687 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2013
20.02.2013
20.03.2013
20.04.2013
20.05.2013
20.06.2013
20.07.2013
20.08.2013
20.09.2013
20.10.2013
20.11.2013
20.12.2013
67366862; 67366813 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 04.12.2013 67366699; 67366991 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.02.2013
14.03.2013
14.05.2013
14.06.2013
14.08.2013
14.09.2013
14.11.2013
14.12.2013
67286684; 67287982 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa
14.01.2013
14.04.2013
14.07.2013
14.10.2013
67286684; 67287982 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2012.gadā gada 29.03.2013 67366952; 67366830 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2012.gadā gada 31.01.2013 67366690; 67366826 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2012.gadā gada 10.03.2013 67366823 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2013
09.03.2013
09.04.2013
09.05.2013
09.06.2013
09.07.2013
09.08.2013
09.09.2013
09.10.2013
09.11.2013
09.12.2013
09.01.2014
67366778 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-ZN Lauksaimniecības zemes noma gada 29.06.2013 67366855; 67366977 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2012.gadā gada 16.01.2013 67366686 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-ZP Lauksaimniecības zemes pirkšana gada 29.06.2013 67366855; 67366977 2013
application/msword icon
application/pdf icon
1-zvejniecība Pārskats par zvejniecību ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366979; 67027525 2013
application/msword icon
application/pdf icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu meneša
04.02.2013
04.03.2013
04.04.2013
06.05.2013
03.06.2013
04.07.2013
05.08.2013
03.09.2013
03.10.2013
04.11.2013
03.12.2013
03.01.2014
67366982 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366738 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2012.gadā gada 30.07.2013 67366893; 67366673 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/pdf icon nedēļa 67366680; 67366608; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2012.gadā gada 02.05.2013 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2013
14.02.2013
14.03.2013
14.04.2013
14.05.2013
14.06.2013
14.07.2013
14.08.2013
14.09.2013
14.10.2013
14.11.2013
14.12.2013
67098119 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2013
20.03.2013
20.04.2013
20.05.2013
20.06.2013
20.07.2013
20.08.2013
20.09.2013
20.10.2013
20.11.2013
20.12.2013
20.01.2014
67366745 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2013
10.03.2013
10.04.2013
10.05.2013
10.06.2013
10.07.2013
10.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
10.11.2013
10.12.2013
10.01.2014
67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366744 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366840; 67366917 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67336178; 67366840 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2013
10.03.2013
10.04.2013
10.05.2013
10.06.2013
10.07.2013
10.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
10.11.2013
10.12.2013
10.01.2014
67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/msword icon gada 25.01.2013 67366957 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366957 2013
application/pdf icon 2-EU_SILC Mājsaimniecības anketa 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
10.02.2014
67366736; 67366893 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2012.gadā gada 10.05.2013 67366840; 67366917; 67366838 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2013
20.03.2013
20.04.2013
20.05.2013
20.06.2013
20.07.2013
20.08.2013
20.09.2013
20.10.2013
20.11.2013
20.12.2013
20.01.2014
67366745 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā 2 reizes gadā
14.03.2013
14.10.2013
67098119 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ic Pārskats par importēto preču cenām gada 15.01.2013 67366753; 67366813 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2012.gadā gada 08.05.2013 67366969; 67366869 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366823 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366681; 67366810 2013
application/pdf icon 2-LS Augkopība 2013.gadā 67366855 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-LS Augkopība 2013.gadā gada 01.11.2013 67366981 2013
application/pdf icon 2-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2013
application/pdf icon 2-MBA pielikums Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
15.02.2013
15.03.2013
15.04.2013
15.05.2013
15.06.2013
15.07.2013
15.08.2013
15.09.2013
15.10.2013
15.11.2013
15.12.2013
15.01.2014
67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2013
10.03.2013
10.04.2013
10.05.2013
10.06.2013
10.07.2013
10.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
10.11.2013
10.12.2013
10.01.2014
67366681; 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām gada 25.01.2013 67366783; 67366696; 67366678 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-pesticīdi Pesticīdu lietošana lauksaimniecības kultūrām piemājas dārzos 2013.gada ražai gada 01.11.2013 67366981 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-pētniecība Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā gada 15.03.2013 67366688 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-pētniecība un inovācijas Pārskats par pētniecību un inovācijām uzņēmējdarbībā 2012.gadā gada 15.03.2013 67366688, 67366983 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā gada 20.11.2013 67366784; 67366862; 67366813 2013
application/msword icon
application/pdf icon
2-SP Pārskats par investīciju preču cenām gada 67366837; 67366813 2013
application/msword icon
application/pdf icon
21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa
12.04.2013
12.07.2013
12.10.2013
12.01.2014
67366831 2013
application/msword icon
application/pdf icon
26-ls Pārskats par zvērkopību 2012.gadā gada 31.01.2013 67366982 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366738 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa
10.05.2013
12.08.2013
11.11.2013
11.02.2014
67366681, 67366810 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366840; 67366917 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
25.04.2013
25.07.2013
25.10.2013
25.01.2014
67366681, 67366810 2013
application/pdf icon 3-EU-SILC Individuālā anketa 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
05.05.2013
15.07.2013
15.10.2013
10.02.2014
67366736; 67366893 2013
application/pdf icon 3-ls Lopkopība 2013.gadā 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-pesticīdi Pesticīdu lietošana ar lauksaimniecību nesaistītiem mērķiem 2012.gadā gada 30.01.2013 67366981 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-pesticīdi (pašvaldības) Pesticīdu lietošana ar lauksaimniecību nesaistītiem mērķiem 2012.gadā gada 30.01.2013 67366981 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2012.gadā gada 15.03.2013 67366910 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa pēc pieprasījuma 67366934, 67366932 2013
application/msword icon
application/pdf icon
3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša
14.01.2013
14.02.2013
14.03.2013
14.04.2013
14.05.2013
14.06.2013
14.07.2013
14.08.2013
14.09.2013
14.10.2013
14.11.2013
14.12.2013
67289345; 67287982 2013
application/pdf icon 4-EU-SILC (2013) Materiālā nodrošinātība un labsajūta 2013
application/msword icon
application/pdf icon
4-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2012.gadā gada 28.02.2013 67366869 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-gada Kompleksais pārskats par darbību 2012.gadā gada 10.05.2013 67366797; 67366840; 67366917; 67366675 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2012.gadā gada 08.05.2013 67366969; 67366869 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-iepirkums Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu gada 12.01.2013 67366871 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.01.2013
12.02.2013
12.03.2013
12.04.2013
12.05.2013
12.06.2013
12.07.2013
12.08.2013
12.09.2013
12.10.2013
12.11.2013
12.12.2013
67098122 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-tirdzniecība Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
5-tirdzniecība (īsā) Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2013
15.07.2013
15.10.2013
15.01.2014
67366869; 67366969 2013
application/msword icon
application/pdf icon
6-PVKJ Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 18.02.2013 67287982; 67286542 2013
application/msword icon
application/pdf icon
8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/msword icon
application/pdf icon
9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2012.gadā gada 10.05.2013 67366968 2013
application/pdf icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2013 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2013
application/pdf icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2013 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2013
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2013 2013
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2013 (Uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2013
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2013
10.03.2013
10.04.2013
10.05.2013
10.06.2013
10.07.2013
10.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
10.11.2013
10.12.2013
10.01.2014
67366842; 67366643; 67366682 2013
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2013
10.03.2013
10.04.2013
10.05.2013
10.06.2013
10.07.2013
10.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
10.11.2013
10.12.2013
10.01.2014
67366842; 67366643; 67366682 2013
application/msword icon
application/pdf icon
IKT-mājsaimniecības Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2013.gadā 2013
application/msword icon
application/pdf icon
IKT-personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2013.gadā 2013
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2013
10.03.2013
10.04.2013
10.05.2013
10.06.2013
10.07.2013
10.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
10.11.2013
10.12.2013
10.01.2014
67366842; 67366643; 67366682 2013
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2013
10.03.2013
10.04.2013
10.05.2013
10.06.2013
10.07.2013
10.08.2013
10.09.2013
10.10.2013
10.11.2013
10.12.2013
10.01.2014
67366842; 67366643; 67366682 2013
application/pdf icon LSSA-2013 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums gada 67366896 2013