Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366828, 67366857 2012
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366828, 67366857 2012
application/msword icon 1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2011.gadā gada 08.05.2012 67366969, 67366983 2012
application/msword icon 2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustibu 2011.gadā gada 08.05.2012 67366969, 67366983 2012
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366869, 67366983 2012
application/msword icon 5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2011.gadā gada 08.05.2012 67366969, 67366983 2012