Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli application/msword icon ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
10.02.2013
67366887; 67366893 2012
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2011.gadā application/msword icon gada 10.05.2012 67366736, 67366893 2012
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2011.gadā gada 10.05.2012 67366645 2012
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
. 67366737, 67366893 2012
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2011.gadā gada 10.05.2012 67366893; 67366673 2012
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
10.02.2013
67366736, 67366893 2012
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2011.gadā gada 10.05.2012 67366840; 67366917; 67366838 2012
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
10.02.2013
67366736, 67366893 2012