Konjunktūras novērtējums rūpniecībā

Indekss: 
1-rkjc
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
14.01.2012
14.04.2012
14.07.2012
14.10.2012
Gads: 
2012
Kontaktinformācija: 
67286684, 67287982
Veidlapa: