Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2012.gadā