2012.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2011.gadā gada 02.04.2012 67366979; 67027525 2012
application/msword icon 1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2012
09.03.2012
09.04.2012
09.05.2012
09.06.2012
09.07.2012
09.08.2012
09.09.2012
09.10.2012
09.11.2012
09.12.2012
09.01.2013
67366955 2012
application/msword icon 1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2012./2013. akadēmiskā gada sākumā gada 15.10.2012 67366687 2012
application/msword icon 1-augstskola, koledža (pielikums) Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 2011.gadā gada 15.10.2012 67366687 2012
application/msword icon 1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2011.gadā gada 30.03.2012 67366681; 67366810 2012
application/msword icon 1-aviācija Pārskats par aviācijas darbību 2011.gadā gada 01.03.2012 67366681, 67366810 2012
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366828, 67366857 2012
application/msword icon 1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2012
12.03.2012
12.04.2012
12.05.2012
12.06.2012
12.07.2012
12.08.2012
12.09.2012
12.10.2012
12.11.2012
12.12.2012
12.01.2013
67366617; 67366798 2012
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366828, 67366857 2012
application/pdf icon 1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2012.gadā 2012
application/msword icon 1-cirks Pārskats par cirka darbību 2011.gadā gada 16.01.2012 67366686 2012
application/vnd.ms-excel icon 1-DSP Darbaspēka apsekojums. I un II daļa 67366653 2012
application/pdf icon 1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 67366653 2012
application/pdf icon 1-DSP 2.pielikums Personas identifikācija 67366653 2012
application/pdf icon 1-DSP 3.pielikums Personas pārvietošanās 67366653 2012
application/pdf icon 1-DSP 4.pielikums (2012) Pāreja no darba uz pensionēsanos application/msword icon 67366653 2012
application/msword icon 1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienibas 2011.gadā gada 10.05.2012 67366921 2012
application/msword icon 1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2011.gadā gada 30.03.2012 67366681, 67366810 2012
application/msword icon 1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2012 67366633 2012
application/msword icon 1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2012
25.02.2013
67366863 2012
application/pdf icon 1-EHSIS Eiropas veselības un sociālās iekļaušanas apsekojums application/pdf icon 67366742 2012
application/msword icon 1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2011.gadā gada 29.02.2012 67366681; 67366810 2012
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvaldi, sadali un realizāciju 2011.gadā gada 03.03.2012 67366957, 67366863 2012
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2011.gadā gada 02.03.2012 67366769, 67366957 2012
application/msword icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2011.gadu gada 02.03.2012 67366769, 67366957 2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2012.gadu gada 02.03.2013 67366769; 67366957 2012
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 67366727 2012
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli application/msword icon ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
10.02.2013
67366887; 67366893 2012
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2011.gadā application/msword icon gada 10.05.2012 67366736, 67366893 2012
application/msword icon 1-filmu ražošana Pārskats par filmu ražošanu 2011.gadā gada 10.02.2012 67366686 2012
application/msword icon 1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2011.gadā gada 10.05.2012 67366840; 67366917; 67366797; 67366825 2012
application/msword icon 1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2011.gadā gada 16.02.2012 67366957 2012
application/msword icon 1-GVC Uzņēmuma darbības starptautiskā pārvaldība un ārpakalpojumu piesaistīšana gada 30.05.2012 67366893; 67366673 2012
application/msword icon 1-ic Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2012
12.03.2012
12.04.2012
12.05.2012
12.06.2012
12.07.2012
12.08.2012
12.09.2012
12.10.2012
12.11.2012
12.12.2012
12.01.2013
67366753, 67366813 2012
application/msword icon 1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2011.gadā gada 08.05.2012 67366969, 67366983 2012
application/msword icon 1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2012
04.03.2012
04.04.2012
04.05.2012
04.06.2012
04.07.2012
04.08.2012
04.09.2012
04.10.2012
04.11.2012
04.12.2012
04.01.2013
67366871 2012
application/msword icon 1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
03.02.2012
05.03.2012
04.04.2012
07.05.2012
05.06.2012
04.07.2012
03.08.2012
05.09.2012
03.10.2012
05.11.2012
05.12.2012
03.01.2013
67366871 2012
application/msword icon 1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā 2 reizes gadā
14.03.2012
14.10.2012
67286684; 67287982 2012
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2011.gadā gada 10.05.2012 67366645 2012
application/msword icon 1-kabeļtelevīzija/digitālā televīzija Pārskats par kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbību 2011.gadā gada 01.02.2012 67366686 2012
application/msword icon 1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2012
25.01.2013
67366744 2012
application/msword icon 1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2011.gadā gada 01.03.2012 67366778 2012
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
. 67366737, 67366893 2012
application/pdf icon 1-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 67366995 2012
application/msword icon 1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām gada 30.04.2012 67366745 2012
application/msword icon 1-pc Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2012
25.07.2012
25.10.2012
25.01.2013
67366678; 67366783; 67366837 2012
application/msword icon 1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2011.gadā gada 15.03.2012 67366910 2012
application/msword icon 1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2012./2013. mācību gada sākumā gada 10.10.2012 67366686 2012
application/msword icon 1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2012 67366979 2012
application/msword icon 1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2012
15.03.2012
15.04.2012
15.05.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.08.2012
15.09.2012
15.10.2012
15.11.2012
15.12.2012
67366830 2012
application/msword icon 1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2011.gadā gada 31.03.2012 67366953, 67366739 2012
application/msword icon 1-radio/TV Pārskats par radio/televīzijas darbību 2011.gadā gada 01.02.2012 67366686; 67366687 2012
application/msword icon 1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2012
20.02.2012
20.03.2012
20.04.2012
20.05.2012
20.06.2012
20.07.2012
20.08.2012
20.09.2012
20.10.2012
20.11.2012
20.12.2012
. 67366862, 67366813 2012
application/msword icon 1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 05.11.2012 67366932; 67366743 2012
application/msword icon 1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.01.2012
14.02.2012
14.03.2012
14.04.2012
14.05.2012
14.06.2012
14.07.2012
14.08.2012
14.09.2012
14.10.2012
14.11.2012
14.12.2012
67286684, 67287982 2012
application/msword icon 1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa
14.01.2012
14.04.2012
14.07.2012
14.10.2012
67286684, 67287982 2012
application/msword icon 1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2011.gadā gada 31.03.2012 67366952, 67366830 2012
application/msword icon 1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2011.gadā gada 31.01.2012 67366690; 67366826 2012
application/msword icon 1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2011.gadā gada 10.03.2012 67366823 2012
application/msword icon 1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2012
09.03.2012
09.04.2012
09.05.2012
09.06.2012
09.07.2012
09.08.2012
09.09.2012
09.10.2012
09.11.2012
09.12.2012
09.01.2013
67366778 2012
application/msword icon 1-ZN Lauksaimniecības zemes noma gada 29.06.2012 67366855, 67366977 2012
application/msword icon 1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2011.gadā gada 16.01.2012 67366686 2012
application/msword icon 1-ZP Lauksaimniecības zemes pirkšana gada 29.06.2012 67366855, 67366977 2012
application/msword icon 1-zvejniecība Pārskats par zvejniecību ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
. 67366979; 67027525 2012
application/msword icon 10-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2011.gadā gada 05.05.2012 67633968 2012
application/msword icon 11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecibas dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša
03.02.2012
05.03.2012
04.04.2012
07.05.2012
05.06.2012
04.07.2012
03.08.2012
05.09.2012
03.10.2012
05.11.2012
05.12.2012
03.01.2013
. 67366982 2012
application/msword icon 12-r Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtijumu apjomu rūpniecībā mēneša
15.02.2012
15.03.2012
15.04.2012
15.05.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.08.2012
15.09.2012
15.10.2012
15.11.2012
15.12.2012
15.01.2013
67366830 2012
application/msword icon 2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.09.2012
15.01.2013
67366738 2012
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2011.gadā gada 10.05.2012 67366893; 67366673 2012
application/msword icon 2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļa 67366680; 67366608; 67366810 2012
application/msword icon 2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2011.gadā gada 02.05.2012 67366810 2012
application/msword icon 2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2012
14.02.2012
14.03.2012
14.04.2012
14.05.2012
14.06.2012
14.07.2012
14.08.2012
14.09.2012
14.10.2012
14.11.2012
14.12.2012
67098119 2012
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2012
20.03.2012
20.04.2012
20.05.2012
20.06.2012
20.07.2012
20.08.2012
20.09.2012
20.10.2012
20.11.2012
20.12.2012
20.01.2013
67366745 2012
application/msword icon 2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2012
10.03.2012
10.04.2012
10.05.2012
10.06.2012
10.07.2012
10.08.2012
10.09.2012
10.10.2012
10.11.2012
10.12.2012
10.01.2013
67366681, 67366810 2012
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2012
15.03.2012
15.04.2012
15.05.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.08.2012
15.09.2012
15.10.2012
15.11.2012
15.12.2012
15.01.2013
67366744 2012
application/msword icon 2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366840; 67366917 2012
application/msword icon 2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67336178, 67366840 2012
application/msword icon 2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2012
10.03.2012
10.04.2012
10.05.2012
10.06.2012
10.07.2012
10.08.2012
10.09.2012
10.10.2012
10.11.2011
10.12.2012
10.01.2013
67366681, 67366810 2012
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu gada 25.01.2012 67366957 2012
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2012
15.03.2012
15.04.2012
15.05.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.08.2012
15.09.2012
15.10.2012
15.11.2012
15.12.2012
15.01.2013
67366957 2012
application/pdf icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības anketa 67366727 2012
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
10.02.2013
67366736, 67366893 2012
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2011.gadā gada 10.05.2012 67366840; 67366917; 67366838 2012
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2012
20.03.2012
20.04.2012
20.05.2012
20.06.2012
20.07.2012
20.08.2012
20.09.2012
20.10.2012
20.11.2012
20.12.2012
20.01.2013
67366745 2012
application/msword icon 2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā 2 reizes gadā
14.03.2012
14.10.2012
67098119 2012
application/msword icon 2-ic Pārskats par importēto preču cenām gada 15.01.2012 67366753; 67366813 2012
application/msword icon 2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustibu 2011.gadā gada 08.05.2012 67366969, 67366983 2012
application/msword icon 2-IKT izmaksas Izmaksas informācijas un komunikāciju tehnoloģijām 2011.gadā gada 15.02.2012 67366726 2012
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366869, 67366983 2012
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2012
15.03.2012
15.04.2012
15.05.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.08.2012
15.09.2012
15.10.2012
15.11.2012
15.12.2012
15.01.2013
. 67366957 2012
application/msword icon 2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
15.02.2012
15.03.2012
15.04.2012
15.05.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.08.2012
15.09.2012
15.10.2012
15.11.2012
15.12.2012
15.01.2013
67366681, 67366810 2012
application/msword icon 2-ls Augkopība 2012.gadā gada 01.11.2012 67366981 2012
application/pdf icon 2-ls Augkopība 2012.gadā 67366855 2012
application/pdf icon 2-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 67366995 2012
application/pdf icon 2-MBA pielikums Mājsaimniecību budžetu apsekojums 67366995 2012
application/msword icon 2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
15.02.2012
15.03.2012
15.04.2012
15.05.2012
15.06.2012
15.07.2012
15.08.2012
15.09.2012
15.10.2012
15.11.2012
15.12.2012
15.01.2013
67366681, 67366810 2012
application/msword icon 2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2012
10.03.2012
10.04.2012
10.05.2012
10.06.2012
10.07.2012
10.08.2012
10.09.2012
10.10.2012
10.11.2012
10.12.2012
10.01.2013
67366681; 67366810 2012
application/msword icon 2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2011.gadā gada 05.05.2012 67366968 2012
application/msword icon 2-pc Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām gada 25.01.2012 67366678; 67366783; 67366837 2012
application/msword icon 2-pesticīdi Pesticīdu lietošana lauksaimniecības kultūrām piemājas dārzos 2012.gada ražai gada 01.11.2012 67366981 2012
application/msword icon 2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2011.gada gada 15.03.2012 67366688 2012
application/msword icon 2-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā gada 20.11.2012 67366784; 67366862; 67366813 2012
application/msword icon 21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa
12.04.2012
12.07.2012
12.10.2012
12.01.2013
67366831 2012
application/msword icon 26-ls Pārskats par zvērkopību 2011.gadā gada 31.01.2012 67366982 2012
application/msword icon 3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366738 2012
application/msword icon 3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa
10.05.2012
10.08.2012
12.11.2012
11.02.2013
67366681, 67366810 2012
application/msword icon 3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2012
15.07.2012
15.10.2012
15.01.2013
67366840; 67366917 2012
application/msword icon 3-EK Kurināmā atlikumi uz 2012.gada 1.oktobri reizi gadā 05.10.2012 67366744 2012
application/msword icon 3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
25.04.2012
25.07.2012
25.10.2012
25.01.2013
67366681, 67366810 2012
application/pdf icon 3-EU-SILC Individuālā anketa 67366727 2012
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2012
15.07.2012
15.10.2012
10.02.2013
67366736, 67366893 2012
application/pdf icon 3-ls Lopkopība 2012.gadā 67366982 2012
application/msword icon 3-pētnieciba Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2011.gada gada 15.03.2012 67366910 2012
application/msword icon 3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 67366934; 67366991 2012
application/msword icon 3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša
14.01.2012
14.02.2012
14.03.2012
14.04.2012
14.05.2012
14.06.2012
14.07.2012
14.08.2012
14.09.2012
14.10.2012
14.11.2012
14.12.2012
67287982, 67289345 2012
application/pdf icon 4-EU-SILC (2012) Mājokļa apstākļi 67366727 2012
application/msword icon 5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2011.gadā gada 28.02.2012 67366869 2012
application/msword icon 5-gada Kompleksais pārskats par darbību 2011.gadā gada 10.05.2012 67366840; 67366917; 67366797; 67366825 2012
application/msword icon 5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2011.gadā gada 08.05.2012 67366969, 67366983 2012
application/msword icon 5-iepirkums Pārskats par linu produkcijas iepirkumu gada 12.01.2012 67366981 2012
application/msword icon 5-LS Pārskats par ābeļu stādījumu platībām 2012.gadā gada 15.11.2012 67366871 2012
application/msword icon 5-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2011.gadā gada 05.05.2012 67366968 2012
application/msword icon 5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.01.2012
12.02.2012
12.03.2012
12.04.2012
12.05.2012
12.06.2012
12.07.2012
12.08.2012
12.09.2012
12.10.2012
12.11.2012
12.12.2012
67098122 2012
application/msword icon 6-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2011.gadā gada 05.05.2012 67366968 2012
application/msword icon 6-pvkj Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 20.02.2012 67098120; 67287982 2012
application/msword icon 7-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2011.gadā gada 05.05.2012 2012
application/msword icon 8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2011.gadā gada 05.05.2012 67366968 2012
application/msword icon 9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2011.gadā gada 05.05.2012 67366968 2012
application/pdf icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2012 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemām) 2012
application/pdf icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2012 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2012
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2012 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2012
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2012 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2012
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2012
10.03.2012
10.04.2012
10.05.2012
10.06.2012
10.07.2012
10.08.2012
10.09.2012
10.10.2012
10.11.2012
10.12.2012
10.01.2013
67366842, 67366643, 67366682 2012
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2012
10.03.2012
10.04.2012
10.05.2012
10.06.2012
10.07.2012
10.08.2012
10.09.2012
10.10.2012
10.11.2012
10.12.2012
10.01.2013
67366842, 67366643, 67366682 2012
application/pdf icon IKT-mājsaimniecības Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2012.gadā 2012
application/pdf icon IKT-personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecibās 2012.gadā 2012
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2012
10.03.2012
10.04.2012
10.05.2012
10.06.2012
10.07.2012
10.08.2012
10.09.2012
10.10.2012
10.11.2012
10.12.2012
10.01.2013
67366842, 67366643, 67366682 2012
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2012
10.03.2012
10.04.2012
10.05.2012
10.06.2012
10.07.2012
10.08.2012
10.09.2012
10.10.2012
10.11.2012
10.12.2012
10.01.2013
67366842, 67366643, 67366682 2012