Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366840, 67366917 2011
application/msword icon 2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67336178; 67366840 2011
application/msword icon 3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366840, 67366917 2011
application/msword icon
application/msword icon
application/msword icon
5-darbs Pārskats par darba samaksas struktūru 2010.gadā application/msword icon gada 01.03.2011 67366603; 67366971 2011