Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2011
25.02.2012
67366768; 67366863 2011
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju 2010.gadā gada 03.03.2011 67366957; 67366863 2011
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2010.gadā gada 02.03.2011 67366768; 67366957 2011
application/msword icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2010.gadu gada 02.03.2011 67366768, 67366957 2011
application/msword icon 1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2010.gadā gada 16.02.2011 67366745 2011
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2011
20.03.2011
20.04.2011
20.05.2011
20.06.2011
20.07.2011
20.08.2011
20.09.2011
20.10.2011
20.11.2011
20.12.2011
20.01.2012
67366745 2011
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2012
15.01.2012
67366744 2011
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu gada 25.01.2011 67366957; 67366768 2011
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2012
67366957 2011
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2011
20.03.2011
20.04.2011
20.05.2011
20.06.2011
20.07.2011
20.08.2011
20.09.2011
20.10.2011
20.11.2011
20.12.2011
20.01.2012
67366745 2011
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2013
67366957 2011
application/msword icon 3-EK Kurināmā atlikumi uz 2011.gada 1.oktobri reizi gadā 05.10.2011 67366744 2011
application/pdf icon EPM-1 Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībā 2010.gadā 2011