Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366828, 67366857 2011
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366828; 67366857 2011
application/msword icon 1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2010.gadā gada 05.05.2011 67366969; 67366983 2011
application/msword icon 2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2010.gadā gada 05.05.2011 67366969; 67366983 2011
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366869, 67366983 2011
application/msword icon 5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustibu 2010.gadā gada 05.05.2011 67366969; 67366983 2011