Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-arodmācība Arodmācība uzņēmumos 2010.gadā gada 14.10.2011 67366688 2011
application/msword icon 1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2011./ 2012. akadēmiskā gada sākumā gada 14.10.2011 67366687 2011
application/msword icon 1-augstskola, koledža (pielikums) Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 2010.gadā gada 14.10.2011 67366687 2011
application/msword icon 1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011
application/pdf icon 1-pieaugušo izglītība Pieaugušo izglītības apsekojums 67366648 2011
application/msword icon 1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2011./ 2012. mācību gada sākumā gada 10.10.2011 67366686 2011
application/msword icon 2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011
application/msword icon 2-pētniecība un inovācija Pārskats par pētniecības un inovatīvo darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011
application/msword icon 3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011