Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2011
12.03.2011
12.04.2011
12.05.2011
12.06.2011
12.07.2011
12.08.2011
12.09.2011
12.10.2011
12.11.2011
12.12.2011
12.01.2012
67366617, 67366798 2011
application/msword icon 1-ic Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2011
12.03.2011
12.04.2011
12.05.2011
12.06.2011
12.07.2011
12.08.2011
12.09.2011
12.10.2011
12.11.2011
12.12.2011
12.01.2012
67366753, 67366813 2011
application/msword icon 1-pc Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366678, 67366783, 67366837 2011
application/msword icon 1-pc Apsardzes pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 25.04.2011 67366862; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Dzelzceļa transports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366783; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366783; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Kravas autotransports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366783, 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366837; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Kurjeru pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366837; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Reklāmas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 25.04.2011 67366783; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Uzglabāšanas un noliktavu saimniecības pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366837; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Uzkopšanas darbības Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366862; 67366678 2011
application/msword icon 1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2011
20.02.2011
20.03.2011
20.04.2011
20.05.2011
20.06.2011
20.07.2011
20.08.2011
20.09.2011
20.10.2011
20.11.2011
20.12.2011
67366862, 67366813 2011
application/msword icon 2-ic Aptaujas anketa par importēto precu cenām 2011
application/msword icon 2-rc Aptaujas anketa par rūpniecības ražotāju cenām 2011
application/pdf icon 2-sp Aptaujas anketa par investīciju precēm 2011