Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata. Mājsaimniecību budžeta apsekojums.

Indekss: 
2-MBA
Gads: 
2011
Veidlapa: