2011.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2010.gadā gada 01.04.2011 67366979; 67027525 2011
application/msword icon 1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2011
09.03.2011
09.04.2011
09.05.2011
09.06.2011
09.07.2011
09.08.2011
09.09.2011
09.10.2011
09.11.2011
09.12.2011
09.01.2012
67366955 2011
application/msword icon 1-arodmācība Arodmācība uzņēmumos 2010.gadā gada 14.10.2011 67366688 2011
application/msword icon 1-atkritumi (lauksaimniecība) Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 2010.gadā application/msword icon gada 01.04.2011 67366823; 67366744 2011
application/msword icon 1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2011./ 2012. akadēmiskā gada sākumā gada 14.10.2011 67366687 2011
application/msword icon 1-augstskola, koledža (pielikums) Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 2010.gadā gada 14.10.2011 67366687 2011
application/msword icon 1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2010.gadā gada 31.03.2011 67366681; 67366810 2011
application/msword icon 1-aviācija Pārskats par aviācijas darbību 2010.gadā gada 02.03.2011 67366681; 67366810 2011
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366828, 67366857 2011
application/msword icon 1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2011
12.03.2011
12.04.2011
12.05.2011
12.06.2011
12.07.2011
12.08.2011
12.09.2011
12.10.2011
12.11.2011
12.12.2011
12.01.2012
67366617, 67366798 2011
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366828; 67366857 2011
application/msword icon 1-cirks Pārskats par cirka darbību 2010.gadā gada 17.01.2011 67366686 2011
application/vnd.ms-excel icon 1-DSP Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa 67366886 2011
1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 2011
application/msword icon 1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2010.gadā gada 10.05.2011 67366638 2011
application/msword icon 1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2010.gadā gada 31.03.2011 67366681; 67366810 2011
application/msword icon 1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2011 67366726 2011
application/msword icon 1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2011
25.02.2012
67366768; 67366863 2011
application/msword icon 1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2010.gadā gada 28.02.2011 67366681; 67366810 2011
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju 2010.gadā gada 03.03.2011 67366957; 67366863 2011
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2010.gadā gada 02.03.2011 67366768; 67366957 2011
application/msword icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2010.gadu gada 02.03.2011 67366768, 67366957 2011
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 67366996 2011
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa
05.05.2011
15.07.2011
15.10.2011
67366887, 67366893 2011
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2010.gadā application/msword icon gada 10.05.2011 67366736, 67366893 2011
application/msword icon 1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2010.gadā gada 10.05.2011 67366840; 67366917; 67366797; 67366825 2011
application/msword icon 1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2010.gadā gada 16.02.2011 67366745 2011
application/msword icon 1-ic Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2011
12.03.2011
12.04.2011
12.05.2011
12.06.2011
12.07.2011
12.08.2011
12.09.2011
12.10.2011
12.11.2011
12.12.2011
12.01.2012
67366753, 67366813 2011
application/msword icon 1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2010.gadā gada 05.05.2011 67366969; 67366983 2011
application/msword icon 1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2011
04.03.2011
04.04.2011
04.05.2011
04.06.2011
04.07.2011
04.08.2011
04.09.2011
04.10.2011
04.11.2011
04.12.2011
04.01.2012
67366871 2011
application/msword icon 1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
03.02.2011
03.03.2011
05.04.2011
04.05.2011
03.06.2011
05.07.2011
03.08.2011
05.09.2011
05.10.2011
03.11.2011
05.12.2011
04.01.2012
67366871 2011
application/msword icon 1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā 2 reizes gadā
14.03.2011
14.10.2011
67286684; 67287982 2011
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2010.gadā gada 10.05.2011 67366645 2011
application/msword icon 1-kabeļu TV/digitālā TV Pārskats par kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbību 2010.gadā gada 01.02.2011 67366686 2011
application/msword icon 1-kinofilmu ražošana Pārskats par kinofilmu ražošanu 2010.gadā gada 10.02.2011 67366686 2011
application/msword icon 1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2011
25.01.2012
67366744 2011
application/msword icon 1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2010.gadā gada 01.03.2011 67366778 2011
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
05.05.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366737; 67366893 2011
application/pdf icon 1-MBA Mājsaimniecības aptauja. Mājsaimniecību budžetu apsekojums. 2011
application/msword icon 1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām gada 30.04.2011 67366745 2011
application/msword icon 1-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2010.gadā gada 05.05.2011 67366968 2011
application/msword icon 1-pc Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366678, 67366783, 67366837 2011
application/msword icon 1-pc Apsardzes pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 25.04.2011 67366862; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Dzelzceļa transports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366783; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366783; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Kravas autotransports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366783, 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366837; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Kurjeru pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366837; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Reklāmas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 25.04.2011 67366783; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Uzglabāšanas un noliktavu saimniecības pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366837; 67366678 2011
application/msword icon 1-pc Uzkopšanas darbības Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366862; 67366678 2011
application/msword icon 1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011
application/pdf icon 1-pieaugušo izglītība Pieaugušo izglītības apsekojums 67366648 2011
application/msword icon 1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2011./ 2012. mācību gada sākumā gada 10.10.2011 67366686 2011
application/msword icon 1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2011 67366979 2011
application/msword icon 1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2012
67366830 2011
application/msword icon 1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2010.gadā gada 31.03.2011 67366953; 67366739 2011
application/msword icon 1-radio/TV Pārskats par radio/televizijas darbību 2010.gadā gada 01.02.2011 67366686; 67366687 2011
application/msword icon 1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2011
20.02.2011
20.03.2011
20.04.2011
20.05.2011
20.06.2011
20.07.2011
20.08.2011
20.09.2011
20.10.2011
20.11.2011
20.12.2011
67366862, 67366813 2011
application/msword icon 1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 07.09.2011 67366934, 67366743 2011
application/msword icon 1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.01.2011
14.02.2011
14.03.2011
14.04.2011
14.05.2011
14.06.2011
14.07.2011
14.08.2011
14.09.2011
14.10.2011
14.11.2011
14.12.2011
67286684; 67287982 2011
application/msword icon 1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa
14.01.2011
14.04.2011
14.07.2011
14.10.2011
67286684; 67287982 2011
application/msword icon 1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2010.gadā gada 31.03.2011 67366952, 67366830 2011
application/msword icon 1-šķirtās laulības Pārskats par 2010.gadā šķirtajām laulībām gada 01.03.2011 67366806 2011
application/msword icon 1-tirdzniecība (auto) Pārskats par automobīļu un motociklu vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un remontu 2010.gadā gada 05.05.2011 67366968 2011
application/msword icon 1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2010.gadā gada 31.01.2011 67366690; 67366826 2011
application/msword icon 1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2010.gadā gada 10.03.2011 67366823 2011
application/msword icon 1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2011
09.03.2011
09.04.2011
09.05.2011
09.06.2011
09.07.2011
09.08.2011
09.09.2011
09.10.2011
09.11.2011
09.12.2011
09.01.2012
67366778; 67366756 2011
application/msword icon 1-zivsaimniecība Pārskats par zivsaimniecību ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366979; 67027525 2011
application/msword icon 1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2010.gadā gada 17.01.2011 67366686 2011
application/msword icon 11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša
03.02.2011
03.03.2011
05.04.2011
05.05.2011
03.06.2011
05.07.2011
03.08.2011
05.09.2011
05.10.2011
03.11.2011
05.12.2011
04.01.2012
67366982 2011
application/msword icon 12-r Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2012
67366830 2011
application/msword icon 2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366738 2011
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2010.gadā gada 15.02.2011 67366893; 67366673 2011
application/msword icon 2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļa 67366680; 67366608; 67366810 2011
application/msword icon 2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2010.gadā gada 02.05.2011 67366810 2011
application/msword icon 2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā meneša
14.01.2011
14.02.2011
14.03.2011
14.04.2011
14.05.2011
14.06.2011
14.07.2011
14.08.2011
14.09.2011
14.10.2011
14.11.2011
14.12.2011
67098119 2011
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2011
20.03.2011
20.04.2011
20.05.2011
20.06.2011
20.07.2011
20.08.2011
20.09.2011
20.10.2011
20.11.2011
20.12.2011
20.01.2012
67366745 2011
application/msword icon 2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2011
10.03.2011
10.04.2011
10.05.2011
10.06.2011
10.07.2011
10.08.2011
10.09.2011
10.10.2011
10.11.2011
10.12.2011
10.01.2012
67366681; 67366810 2011
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2012
15.01.2012
67366744 2011
application/msword icon 2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366840, 67366917 2011
application/msword icon 2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67336178; 67366840 2011
application/msword icon 2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2011
10.03.2011
10.04.2011
10.05.2011
10.06.2011
10.07.2011
10.08.2011
10.09.2011
10.10.2011
10.11.2011
10.12.2011
10.01.2012
67366681; 67366810 2011
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu gada 25.01.2011 67366957; 67366768 2011
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2012
67366957 2011
application/pdf icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības anketa 67366996 2011
application/msword icon 2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2011.gada IV ceturksni ceturkšņa 15.01.2012 67366887; 67366893 2011
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2011
15.07.2011
15.10.2011
10.02.2012
67366736; 67366893 2011
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2010.gadā gada 10.05.2011 67366840; 67366917; 67366838 2011
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2011
20.03.2011
20.04.2011
20.05.2011
20.06.2011
20.07.2011
20.08.2011
20.09.2011
20.10.2011
20.11.2011
20.12.2011
20.01.2012
67366745 2011
application/msword icon 2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā 2 reizes gadā
14.03.2011
14.10.2011
67098119 2011
application/msword icon 2-ic Aptaujas anketa par importēto precu cenām 2011
application/msword icon 2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2010.gadā gada 05.05.2011 67366969; 67366983 2011
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366869, 67366983 2011
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2013
67366957 2011
application/msword icon 2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2012
67366681; 67366810 2011
application/msword icon 2-ls Augkopība 2011.gadā gada 01.11.2011 67366981 2011
application/pdf icon 2-MBA Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata. Mājsaimniecību budžeta apsekojums. 2011
application/pdf icon 2-MBA pielikums Individuālā dienasgrāmata. Mājsaimniecību budžetu apsekojums. 2011
application/msword icon 2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
15.02.2011
15.03.2011
15.04.2011
15.05.2011
15.06.2011
15.07.2011
15.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
15.11.2011
15.12.2011
15.01.2012
67366681; 67366810 2011
application/msword icon 2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2011
10.03.2011
10.04.2011
10.05.2011
10.06.2011
10.07.2011
10.08.2011
10.09.2011
10.10.2011
10.11.2011
10.12.2011
10.01.2012
67366681; 67366810 2011
application/msword icon 2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2010.gadā gada 05.05.2011 67366968 2011
application/msword icon 2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011
application/msword icon 2-pētniecība un inovācija Pārskats par pētniecības un inovatīvo darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011
application/msword icon 2-rc Aptaujas anketa par rūpniecības ražotāju cenām 2011
application/pdf icon 2-sp Aptaujas anketa par investīciju precēm 2011
application/msword icon 21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa
12.04.2011
12.07.2011
12.10.2011
12.01.2012
67366831 2011
application/msword icon 26-ls Pārskats par zvērkopību 2010.gadā gada 31.01.2011 67366982 2011
application/msword icon 3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366738 2011
application/msword icon 3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa
20.05.2011
19.08.2011
21.11.2011
20.02.2012
67366681; 67366810 2011
application/msword icon 3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2011
15.07.2011
15.10.2011
15.01.2012
67366840, 67366917 2011
application/msword icon 3-dzelzceļš Pārskats par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 2010.gadā gada 01.09.2011 67366681; 67366810 2011
application/msword icon 3-EK Kurināmā atlikumi uz 2011.gada 1.oktobri reizi gadā 05.10.2011 67366744 2011
application/msword icon 3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
25.04.2011
25.07.2011
25.10.2011
25.01.2012
67366681; 67366810 2011
application/pdf icon 3-EU_SILC Individuālā anketa 67366996 2011
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2011
15.07.2011
15.10.2011
10.02.2012
67366736; 67366893 2011
application/pdf icon 3-ls Lopkopība 2011.gadā 2011
application/msword icon 3-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2010.gadā gada 05.05.2011 67366968 2011
application/msword icon 3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2010.gadā gada 15.03.2011 67366688 2011
application/msword icon 3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša
14.01.2011
14.02.2011
14.03.2011
14.04.2011
14.05.2011
14.06.2011
14.07.2011
14.08.2011
14.09.2011
14.10.2011
14.11.2011
14.12.2011
67287982; 67289345 2011
application/pdf icon 4-EU-SILC Trūkuma pārmantošana no paaudzes paaudzē (2011.gada modulis) 67366996 2011
application/msword icon 4-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2010.gadā gada 15.05.2011 67366968 2011
application/msword icon
application/msword icon
application/msword icon
5-darbs Pārskats par darba samaksas struktūru 2010.gadā application/msword icon gada 01.03.2011 67366603; 67366971 2011
application/msword icon 5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2010.gadā gada 28.02.2011 67366869 2011
application/msword icon 5-gada Kompleksais pārskats par darbību 2010.gadā gada 10.05.2011 67366840; 67366917; 67366797; 67366825 2011
application/msword icon 5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustibu 2010.gadā gada 05.05.2011 67366969; 67366983 2011
application/msword icon 5-iepirkums Pārskats par linu produkcijas iepirkumu gada 12.01.2011 67366981 2011
application/msword icon 5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.01.2011
12.02.2011
12.03.2011
12.04.2011
12.05.2011
12.06.2011
12.07.2011
67098122 2011
application/msword icon 5-pkj_jauna Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.08.2011
12.09.2011
12.10.2011
12.11.2011
12.12.2011
67098122 2011
application/msword icon 6-pvkj Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 22.02.2011 67098120 2011
application/msword icon 8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2010.gadā gada 05.05.2011 67366968 2011
application/msword icon 9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2010.gadā gada 05.05.2011 67366968 2011
application/pdf icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2011 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 67366826 2011
application/pdf icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2011 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 67366826 2011
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2011 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 67366826 2011
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2011 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 67366826 2011
application/pdf icon C1 Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2011 67366740 2011
application/pdf icon EPM-1 Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībā 2010.gadā 2011
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2011
10.03.2011
10.04.2011
10.05.2011
10.06.2011
10.07.2011
10.08.2011
10.09.2011
10.10.2011
10.11.2011
10.12.2011
10.01.2012
67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2011
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2011
10.03.2011
10.04.2011
10.05.2011
10.06.2011
10.07.2011
10.08.2011
10.09.2011
10.10.2011
10.11.2011
10.12.2011
10.01.2012
67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2011
application/pdf icon IKT-mājsaimniecības Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2011.gadā 67366725 2011
application/pdf icon IKT-personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2011.gadā 67366725 2011
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2011
10.03.2011
10.04.2011
05.05.2011
10.06.2011
10.07.2011
10.08.2011
10.09.2011
10.10.2011
10.11.2011
10.12.2011
10.01.2012
67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2011
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienibas dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2011
10.03.2011
10.04.2011
10.05.2011
10.06.2011
10.07.2011
10.08.2011
10.09.2011
10.10.2011
10.11.2011
10.12.2011
10.01.2012
67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2011