2010.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2009.gadā gada 16.04.2010 67366979; 67027525 2010
application/msword icon 1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2010
09.03.2010
09.04.2010
09.05.2010
09.06.2010
09.07.2010
09.08.2010
09.09.2010
09.10.2010
09.11.2010
09.12.2010
09.01.2011
67366955 2010
application/msword icon 1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2010./2011. akadēmiskā gada sākumā gada 15.10.2010 67366687 2010
application/msword icon 1-augstskola, koledža (pielikums) Augstskolas, koledžas pārskata pielikums par finansējuma sadalījumu pa valstīm 2009.gadā gada 15.10.2010 67366687 2010
application/msword icon 1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2009.gadā gada 31.03.2010 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 1-aviācija Pārskats par aviācijas darbību 2009.gadā gada 02.03.2010 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366983 2010
application/msword icon 1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2010
12.03.2010
12.04.2010
12.05.2010
12.06.2010
12.07.2010
12.08.2010
12.09.2010
12.10.2010
12.11.2010
12.12.2010
12.01.2011
67366617; 67366798 2010
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366828; 67366857 2010
application/msword icon 1-cirks Pārskats par cirka darbību 2009.gadā gada 15.01.2010 67366686 2010
application/vnd.ms-excel icon 1-DSP Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa 67366886 2010
application/msword icon 1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienibas 2009.gadā gada 10.05.2010 67366934; 67366699 2010
application/msword icon 1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2009.gadā gada 31.03.2010 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2010 67366726 2010
application/msword icon 1-e-komercija (finanses) Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu finanšu sektora uzņēmumos gada 15.02.2010 67366726 2010
application/msword icon 1-EC Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām pusgada
25.08.2010
25.02.2011
67366768; 67366863 2010
application/msword icon 1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2009.gadā gada 26.02.2010 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību gada 03.03.2010 67366957; 67366863 2010
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2009.gadā gada 02.03.2010 67366768; 67366957 2010
application/msword icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 02.03.2010 67366768; 67366957 2010
application/msword icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 2010
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa
05.05.2010
15.07.2010
15.10.2010
67366887; 67366893 2010
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2009.gadā application/msword icon gada 10.05.2010 67366736; 67366893 2010
application/msword icon 1-FP Finanšu pieejamība uzņēmumiem 25.05.2010 67366673; 67366825 2010
application/msword icon 1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2009.gadā gada 10.05.2010 67366840; 67366917; 67366825; 67366797 2010
application/msword icon 1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu gada 16.02.2010 67366873 2010
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-GVC 1-GVC .docx formātā Jolantai pārbaudei 30.05.2012 2010
application/msword icon 1-ic Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2010
12.03.2010
12.04.2010
12.05.2010
12.06.2010
12.07.2010
12.08.2010
12.09.2010
12.10.2010
12.11.2010
12.12.2010
12.01.2011
67366753; 67366813 2010
application/msword icon 1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā gada 05.05.2010 67366969; 67366983 2010
application/msword icon 1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2010
04.03.2010
04.04.2010
04.05.2010
04.06.2010
04.07.2010
04.08.2010
04.09.2010
04.10.2010
04.11.2010
04.12.2010
04.01.2011
67366871 2010
application/msword icon 1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
03.02.2010
03.03.2010
03.04.2010
03.05.2010
03.06.2010
03.07.2010
03.08.2010
03.09.2010
03.10.2010
03.11.2010
03.12.2010
03.01.2011
67366871 2010
application/msword icon 1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2010
14.10.2010
67286684; 67287982 2010
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2009.gadā gada 10.05.2010 67366791 2010
application/msword icon 1-kabeļu TV/digitālā TV Pārskats par kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbību 2009.gadā gada 12.02.2010 67366686 2010
application/msword icon 1-kinofilmu iznomāšana Pārskats par kinofilmu iznomāšanu 2009.gadā gada 10.02.2010 67366686 2010
application/msword icon 1-kinofilmu ražošana Pārskats par kinofilmu ražošanu 2009.gadā gada 10.02.2010 67366686 2010
application/msword icon 1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2010
25.01.2011
67366744 2010
application/msword icon 1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2009.gadā gada 01.03.2010 67366690 2010
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
05.05.2010
15.06.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366737; 67366893 2010
application/msword icon 1-MBA Mājsaimniecības aptauja. Mājsimniecību budžetu apsekojums 2010
application/msword icon 1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām gada 30.04.2010 67366745 2010
application/msword icon 1-PA Ārvalstu finansējums pētniecības darbiem 2008.gadā 20.05.2010 67366688 2010
application/msword icon 1-pc Apsardzes pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366862; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Dzelzceļa transports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366783; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366783; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Kravas autotransports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366783; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366837; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Kurjeru pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366837; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Reklāmas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366783; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Uzglabāšanas un noliktavu saimniecības pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366837; 67366696 2010
application/msword icon 1-pc Uzkopšanas darbības Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
67366862; 67366696 2010
application/msword icon 1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2009.gadā gada 15.03.2010 67366688 2010
application/msword icon 1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2010 67366979 2010
application/msword icon 1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2010
15.03.2010
15.04.2010
15.05.2010
15.06.2010
15.07.2010
15.08.2010
15.09.2010
15.10.2010
15.11.2010
15.12.2010
15.01.2011
67366830 2010
application/msword icon 1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2009.gadā gada 02.05.2010 67366953; 67366739 2010
application/msword icon 1-radio/TV Pārskats par radio/televīzijas darbību 2009.gadā gada 01.02.2010 67366687 2010
application/msword icon 1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.02.2010
20.03.2010
20.04.2010
20.05.2010
20.06.2010
20.07.2010
20.08.2010
20.09.2010
20.10.2010
20.11.2010
20.12.2010
20.01.2010
67366862; 67366813 2010
application/msword icon 1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 06.09.2010 67366934 2010
application/msword icon 1-rezervāts Pārskats par rezervātu un nacionālo parku darbību 2009.gadā gada 26.01.2010 67366823 2010
application/msword icon 1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.01.2010
14.02.2010
14.03.2010
14.04.2010
14.05.2010
14.06.2010
14.07.2010
14.08.2010
14.09.2010
14.10.2010
14.11.2010
14.12.2010
67286684; 67287982 2010
application/msword icon 1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa
14.01.2010
14.04.2010
14.07.2010
14.10.2010
67286684; 67287982 2010
application/msword icon 1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2009.gadā gada 02.05.2010 67366952; 67366830 2010
application/msword icon 1-šķirtās laulības Pārskats par 2009.gadā šķirtajām laulībām gada 01.03.2010 67366806 2010
application/msword icon 1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2009.gadā gada 29.01.2010 67366690; 67366826 2010
application/msword icon 1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2009.gadā gada 10.03.2010 67366823 2010
application/msword icon 1-video Pārskats par filmu videoierakstu realizāciju ar izplatīšanas tiesībām 2009.gadā gada 10.02.2010 67366686 2010
application/msword icon 1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2010
09.03.2010
09.04.2010
09.05.2010
09.06.2010
09.07.2010
09.08.2010
09.09.2010
09.10.2010
09.11.2010
09.12.2010
09.01.2011
67366778; 67366756 2010
application/msword icon 1-zivsaimniecība Pārskats par zivsaimniecību ceturkšņa
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366979; 67027525 2010
application/msword icon 1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2009.gadā gada 15.01.2010 67366686 2010
application/msword icon 10-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā gada 05.05.2010 67366968 2010
application/msword icon 11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša 67366982 2010
application/msword icon 12-r Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā mēneša
15.02.2010
15.03.2010
15.04.2010
15.05.2010
15.06.2010
15.07.2010
15.08.2010
15.09.2010
15.10.2010
15.11.2010
15.12.2010
15.01.2011
67366830 2010
application/msword icon 2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366738 2010
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2009.gadā gada 15.02.2010 67366893; 67366673 2010
application/msword icon 2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļa 67366680; 67336416; 67366810 2010
application/msword icon 2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2009.gadā gada 05.05.2010 67366810 2010
application/msword icon 2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2010
14.02.2010
14.03.2010
14.04.2010
14.05.2010
14.06.2010
14.07.2010
14.08.2010
14.09.2010
14.10.2010
14.11.2010
14.12.2010
67098119 2010
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2010
20.03.2010
20.04.2010
20.05.2010
20.06.2010
20.07.2010
20.08.2010
20.09.2010
20.10.2010
20.11.2010
20.12.2010
20.01.2011
67366873 2010
application/msword icon 2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2010
10.03.2010
10.04.2010
10.05.2010
10.06.2010
10.07.2010
10.08.2010
10.09.2010
10.10.2010
10.11.2010
10.12.2010
10.01.2011
67366681; 67366810 2010
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 67366873 2010
application/msword icon 2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366840; 67366917 2010
application/msword icon 2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa 67336178; 67366840 2010
application/msword icon 2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu gada 67366957; 67366768 2010
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša 67366873 2010
application/msword icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības aptaujas anketa 2010
application/msword icon 2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2010.gada IV ceturksni ceturkšņa 67366887; 67366893 2010
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366736; 67366893 2010
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2009.gadā gada 67366840; 67366917; 67366791 2010
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu gada 67366873 2010
application/msword icon 2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā divas reizes gadā 67098119 2010
application/msword icon 2-ic Aptaujas anketa par importēto preču cenām 2010
application/msword icon 2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā gada 67366969; 67366983 2010
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa 67366983; 67366828 2010
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 67366873 2010
application/msword icon 2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 2-ls Augkopība 2010.gadā vienu reizi gadā 01.11.2010 67366981 2010
application/msword icon 2-MBA Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata. Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2010
application/msword icon 2-MBA pielikums Individuālā dienasgramata. Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2010
application/msword icon 2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā gada 67366968 2010
application/msword icon 2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2009.gadā gada 67366688 2010
application/msword icon 2-rc Aptaujas anketa par rūpniecības ražotāju cenām 2010
application/msword icon 21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa 67366831 2010
application/msword icon 26-ls Pārskats par zvērkopību 2009.gadā gada 67366982 2010
application/msword icon 3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa 67366738 2010
application/msword icon 3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 67366840; 67366917 2010
application/msword icon 3-EK Kurināmā atlikumi reizi gadā 67366744 2010
application/msword icon 3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa 67366681; 67366810 2010
application/msword icon 3-EU-SILC Individuālā aptaujas anketa 2010
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2010
05.07.2010
15.10.2010
10.02.2011
67366736, 67366893 2010
application/msword icon 3-ls Lopkopība 2010.gadā gada 2010
application/msword icon 3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2009.gadā 3-pētniecība 67366688 2010
application/msword icon 3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša 67287982; 67289345 2010
application/msword icon 4-pētniecība Uzņēmuma pārskats par zinātnisko darbu izpildi privātajā – bezpeļņas sektorā 2009.gadā gada 67366688 2010
application/msword icon 5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2009.gadā gada 67366869 2010
application/msword icon 5-gada Kompleksais pārskats par darbību 2009.gadā gada 10.05.2010 67366840; 67366917; 67366825; 67366797 2010
application/msword icon 5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā gada 67366969; 67366983 2010
application/msword icon 5-iepirkums Pārskats par linu produkcijas iepirkumu gada 67366981 2010
application/msword icon 5-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā gada 67366968 2010
application/msword icon 5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša 67098122 2010
application/msword icon 6-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā gada 67366968 2010
application/msword icon 6-pvkj novads Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 67098120; 67287982 2010
application/msword icon 6-pvkj pilsēta Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 67098120; 67287982 2010
application/msword icon 7-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā gada 67366968 2010
application/msword icon 8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā gada 67366968 2010
application/msword icon 9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2009.gadā gada 67366968 2010
application/msword icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2010 2010
application/msword icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2010 2010
application/msword icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2010 2010
application/msword icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2010 2010
application/msword icon C-1 Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2010 2010
application/msword icon Ievedums-Intrastat- 1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2010
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2010
application/msword icon IKT - mājsaimniecības Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2010.gadā 2010
application/msword icon IKT - personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2010.gadā 2010
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2010
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2010
application/msword icon PROF-1 Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2010./2011. mācību gada sākumā gada 67366686 2010