Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2010
14.10.2010
67286684; 67287982 2010
application/msword icon 1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.01.2010
14.02.2010
14.03.2010
14.04.2010
14.05.2010
14.06.2010
14.07.2010
14.08.2010
14.09.2010
14.10.2010
14.11.2010
14.12.2010
67286684; 67287982 2010
application/msword icon 1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa
14.01.2010
14.04.2010
14.07.2010
14.10.2010
67286684; 67287982 2010
application/msword icon 2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2010
14.02.2010
14.03.2010
14.04.2010
14.05.2010
14.06.2010
14.07.2010
14.08.2010
14.09.2010
14.10.2010
14.11.2010
14.12.2010
67098119 2010
application/msword icon 2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā divas reizes gadā 67098119 2010
application/msword icon 3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša 67287982; 67289345 2010
application/msword icon 5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša 67098122 2010
application/msword icon 6-pvkj novads Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 67098120; 67287982 2010
application/msword icon 6-pvkj pilsēta Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 67098120; 67287982 2010