Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366983 2010
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366828; 67366857 2010
application/msword icon 1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā gada 05.05.2010 67366969; 67366983 2010
application/msword icon 2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā gada 67366969; 67366983 2010
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa 67366983; 67366828 2010
application/msword icon 5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2009.gadā gada 67366969; 67366983 2010