Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām

Iesniegšanas termiņš: 
25.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
1-pc Kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
25.04.2010
25.07.2010
25.10.2010
25.01.2011
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67366837; 67366696