Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2009.gadā

Iesniegšanas termiņš: 
15.marts
Indekss: 
3-pētniecība
Periodiskums: 
3-pētniecība
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67366688