Pārskats par darbu

Iesniegšanas termiņš: 
15.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
3-darbs
Periodiskums: 
ceturkšņa
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67366840; 67366917