Finanšu aktīvi un pasīvi

Iesniegšanas termiņš: 
5.maijs, 15.jūlijs, 15.oktobris, 2011.gada 10.februāris
Indekss: 
2-FAP
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
05.05.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67366736; 67366893