Pārskats par darbu

Iesniegšanas termiņš: 
15.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
2-darbs
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
15.04.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67366840; 67366917