Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa
05.05.2010
15.07.2010
15.10.2010
67366887; 67366893 2010
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2009.gadā application/msword icon gada 10.05.2010 67366736; 67366893 2010
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2009.gadā gada 10.05.2010 67366791 2010
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
05.05.2010
15.06.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366737; 67366893 2010
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2009.gadā gada 15.02.2010 67366893; 67366673 2010
application/msword icon 2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2010.gada IV ceturksni ceturkšņa 67366887; 67366893 2010
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2010
15.07.2010
15.10.2010
15.01.2011
67366736; 67366893 2010
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2009.gadā gada 67366840; 67366917; 67366791 2010
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
05.05.2010
05.07.2010
15.10.2010
10.02.2011
67366736, 67366893 2010