Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību

Iesniegšanas termiņš: 
9.datums pēc pārskata mēneša
Indekss: 
1-viesnīcas
Periodiskums: 
mēneša
Iesniegšanas datumi: 
09.02.2010
09.03.2010
09.04.2010
09.05.2010
09.06.2010
09.07.2010
09.08.2010
09.09.2010
09.10.2010
09.11.2010
09.12.2010
09.01.2011
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67366778; 67366756