Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā

Iesniegšanas termiņš: 
20.datums pēc pārskata mēneša, ja nav saskaņots cits iesniegšanas termiņš
Indekss: 
1-rc
Periodiskums: 
mēneša
Iesniegšanas datumi: 
20.02.2010
20.03.2010
20.04.2010
20.05.2010
20.06.2010
20.07.2010
20.08.2010
20.09.2010
20.10.2010
20.11.2010
20.12.2010
20.01.2010
Gads: 
2010
Kontaktinformācija: 
67366862; 67366813