Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību gada 67366957; 67366863 2009
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2008.gadā gada 67366956; 67366957 2009
application/msword icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 67366956; 67366957 2009
application/msword icon 1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu gada 67366863 2009
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu gada 67366957; 67366768 2009
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 67366873 2009
application/msword icon 3-EK Kurinamā atlikumi uz 2009.gada 1.oktobri reizi gadā 67366956 2009