Uzņēmuma pārskats par zinātnisko darbu izpildi privātajā-bezpeļņas sektorā 2008.gadā

Iesniegšanas termiņš: 
16.marts
Indekss: 
4-pētniecība
Periodiskums: 
gada
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67366688