Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju

Iesniegšanas termiņš: 
15.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
3-r
Periodiskums: 
ceturkšņa
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67366952; 67366830