Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa 67366887; 67366893 2009
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2008.gadā application/msword icon gada 67366736; 67366893 2009
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2008.gadā gada 67366791; 67366671 2009
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa 67366833; 67366893 2009
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2008.gadā gada 67366893; 67366673 2009
application/msword icon 2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2009.gada IV ceturksni reizi gadā 67366887; 67366893 2009
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 67366736; 67366893 2009
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2008.gadā gada 67366840; 67366917; 67366671 2009
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 67366736; 67366893 2009