Pārskats par zivsaimniecību

Iesniegšanas termiņš: 
15.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
1-zivsaimniecība
Periodiskums: 
ceturkšņa
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67366979; 67027823