Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā

Iesniegšanas termiņš: 
pārskata mēneša 20.datums
Indekss: 
1-rc
Periodiskums: 
mēneša
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67366862; 67366813