Pārskats par rūpniecisko darbību

Iesniegšanas termiņš: 
15.datums pēc pārskata mēneša
Indekss: 
1-r
Periodiskums: 
mēneša
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67366830