Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām

Iesniegšanas termiņš: 
25.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
1-pc Grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi
Periodiskums: 
ceturkšņa
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67366783; 67366696