Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā

Iesniegšanas termiņš: 
14.marts un 14.oktobris
Indekss: 
1-irkj
Periodiskums: 
2 reizes dadā
Gads: 
2009
Kontaktinformācija: 
67286684; 67287982