2009.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon Izziņa Statistikas uzņēmumu reģistram 2009
application/msword icon 1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2008.gadā gada 67366979; 67027823 2009
application/msword icon 1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša 67366636; 67366955 2009
application/msword icon 1-atkritumi (lauksaimniecība) Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 2008.gadā application/msword icon gada 67366823; 67366744 2009
application/msword icon 1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2009./2010. akadēmiskā gada sākumā gada 67366688 2009
application/msword icon 1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2008.gadā gada 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 1-aviācija Pārskats par aviācijas darbību 2008.gadā gada 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 67366983 2009
application/msword icon 1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša 67366617; 67366798 2009
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa 67366828; 67366857 2009
application/msword icon 1-cirks Pārskats par cirka darbību 2008.gadā gada 67366686 2009
application/vnd.ms-excel icon 1-DSP Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa 67366886 2009
application/msword icon 1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības gada 67366638, 67366991 2009
application/msword icon 1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2008.gadā gada 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos 2009.gadā gada 67366726 2009
application/msword icon 1-e-komercija (finanses) Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu finanšu sektora uzņēmumos 2009.gadā gada 67366726 2009
application/msword icon 1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2008.gadā gada 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību gada 67366957; 67366863 2009
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2008.gadā gada 67366956; 67366957 2009
application/msword icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 67366956; 67366957 2009
application/msword icon 1-EU_SILC Mājsaimniecības reģistrs 2009
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa 67366887; 67366893 2009
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2008.gadā application/msword icon gada 67366736; 67366893 2009
application/msword icon 1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2008.gadā gada 67366840; 67366917; 67366825; 67366797 2009
application/msword icon 1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu gada 67366863 2009
application/msword icon 1-IB Pārskats par ģimenes māju pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 67366983 2009
application/msword icon 1-ic Pārskats par importa cenām mēneša 67366696; 67366813 2009
application/msword icon 1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2008.gadā gada 67366969; 67366983 2009
application/msword icon 1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša 67366871 2009
application/msword icon 1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša 67366871 2009
application/msword icon 1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā 2 reizes dadā 67286684; 67287982 2009
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2008.gadā gada 67366791; 67366671 2009
application/msword icon 1-kabeļu TV Pārskats par kabeļtelevīzijas darbību 2008.gadā gada 67366686 2009
application/msword icon 1-kino Pārskats par kinoteātru darbību un kinoiekārtu izmantošanu 2008.gadā gada 67366686 2009
application/msword icon 1-kinofilmu iznomāšana Pārskats par kinofilmu iznomāšanu 2008.gadā gada 67366686 2009
application/msword icon 1-kinofilmu ražošana Pārskats par kinofilmu ražošanu gada 67366686 2009
application/msword icon 1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada 67366744 2009
application/msword icon 1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2008.gadā gada 67366826 2009
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa 67366833; 67366893 2009
application/msword icon 1-ls Lauksaimniecības produktu ražošana un izlietojums 1.pusgadā pusgada 67366982 2009
application/msword icon 1-MBP Mājsaimniecības aptauja 2009
application/msword icon 1-melnā metalurģija Pārskats par produkcijas ražošanu, izejvielu un enerģijas patēriņu melnajā metalurģijā 2008.gadā gada 67366952 2009
application/msword icon 1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām gada 67366745 2009
application/msword icon 1-muzejs Pārskats par muzeja darbību 2008. gadā gada 67366687 2009
application/msword icon 1-ostas Pārskats par investīcijām ostās 2008.gadā gada 67366810 2009
application/msword icon 1-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2008.gadā gada 67366968 2009
application/msword icon 1-pc Apsardzes pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366783; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Dzelzceļa transports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366783; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366783; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Kravas autotransports Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366783; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366837; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Kurjeru pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366837; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Reklāmas pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366783; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Uzglabāšanas un noliktavu saimniecības pakalpojumi Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366837; 67366696 2009
application/msword icon 1-pc Uzkopšanas darbības Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366884; 67366696 2009
application/msword icon 1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi gada 67366688 2009
application/msword icon 1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 67366979 2009
application/msword icon 1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša 67366830 2009
application/msword icon 1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2008.gadā gada 67366953; 67366739 2009
application/msword icon 1-radio/TV Pārskats par radio/televīzijas darbību 2008.gadā gada 67366686 2009
application/msword icon 1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša 67366862; 67366813 2009
application/msword icon 1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 67366638 2009
application/msword icon 1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša 67286684; 67287982 2009
application/msword icon 1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa 67286684; 67287982 2009
application/msword icon 1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2008.gadā gada 67366830; 67366952 2009
application/msword icon 1-šķirtās laulības Pārskats par 2008.gadā šķirtajām laulībām gada 67366806 2009
application/msword icon 1-teātris Pārskats par teātra darbību pusgada 67366686 2009
application/msword icon 1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2008.gadā gada 67366823; 67366744 2009
application/msword icon 1-video Pārskats par filmu videoierakstu realizāciju ar izplatīšanas tiesībām 2008.gadā gada 67366686 2009
application/msword icon 1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša 67366756; 67366826 2009
application/msword icon 1-zivsaimniecība Pārskats par zivsaimniecību ceturkšņa 67366979; 67027823 2009
application/msword icon 1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2008.gadā gada 67366686 2009
application/msword icon 11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša 67366982 2009
application/msword icon 12-r Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā mēneša 67366830 2009
application/msword icon 2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa 67366738 2009
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu (pārtraukts) mēneša 67366636; 67366738 2009
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2008.gadā gada 67366893; 67366673 2009
application/msword icon 2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļa 67366680; 67336416; 67366810 2009
application/msword icon 2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2008.gadā gada 67366810 2009
application/msword icon 2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša 67098119; 67286554 2009
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 67366840; 67366917 2009
application/msword icon 2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa 67336178; 67366840 2009
application/msword icon 2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu gada 67366957; 67366768 2009
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības aptaujas anketa 2009
application/msword icon 2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2009.gada IV ceturksni reizi gadā 67366887; 67366893 2009
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 67366736; 67366893 2009
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2008.gadā gada 67366840; 67366917; 67366671 2009
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā 2 reizes gadā 67098119; 67286554 2009
application/msword icon 2-ic Aptaujas anketa par importēto preču cenām 2009
application/msword icon 2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2008.gadā gada 67366969; 67366983 2009
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa 67366983; 67366828 2009
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 67366873 2009
application/msword icon 2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 2-ls Augkopība 2009.gadā gada 67366981; 67366855 2009
application/msword icon 2-MBP Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmata 2009
application/msword icon 2-MBP pielikums Individuālā dienasgrāmata 2009
application/msword icon 2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2008.gadā gada 67366968 2009
application/msword icon 2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2008.gadā gada 67366688 2009
application/msword icon 2-pētniecība un inovācijas Pārskats par pētniecības un inovatīvo darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā gada 67366688 2009
application/msword icon 2-rc Aptaujas anketa par rūpniecības ražotāju cenām 2009
application/msword icon 2-sp Aptaujas anketa par investīciju precām 67366837, 67366753, 67366696 2009
application/msword icon 2-tirdzniecība Pārskats par tirdzniecības un ēdināšanas tīklu 2008.gadā gada 67366968 2009
application/msword icon 21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa 67366831 2009
application/msword icon 26-ls Pārskats par zvērkopību 2008.gadā gada 67366982 2009
application/msword icon 3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa 67366636; 67366738 2009
application/msword icon 3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 67366840; 67366917 2009
application/msword icon 3-EK Kurinamā atlikumi uz 2009.gada 1.oktobri reizi gadā 67366956 2009
application/msword icon 3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa 67366681; 67366810 2009
application/msword icon 3-EU-SILC Individuālā aptaujas anketa 2009
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 67366736; 67366893 2009
application/msword icon 3-ls Lopkopība 2009.gadā gada 67366982 2009
application/msword icon 3-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2008.gadā gada 67366968 2009
application/msword icon 3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2008.gadā gada 67366688 2009
application/msword icon 3-r Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju ceturkšņa 67366952; 67366830 2009
application/msword icon 3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša 67287982; 67289345 2009
application/msword icon 4-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2008.gadā gada 67366968 2009
application/msword icon 4-pētniecība Uzņēmuma pārskats par zinātnisko darbu izpildi privātajā-bezpeļņas sektorā 2008.gadā gada 67366688 2009
application/msword icon 5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2008.gadā gada 67366869 2009
application/msword icon 5-gada Kompleksais pārskats par darbību 2008.gadā gada 67366840; 67366917; 67366825; 67366797 2009
application/msword icon 5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2008.gadā gada 67366969; 67366983 2009
application/msword icon 5-iepirkums Pārskats par linu produkcijas iepirkumu gada 67366981 2009
application/msword icon 5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša 67098124; 67286554 2009
application/msword icon 6-pvkj Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 67098120; 67287982 2009
application/msword icon 6-tirdzniecība Pārskats par vairumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 67366968 2009
application/msword icon 8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2008.gadā gada 67366968 2009
application/msword icon 9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2008.gadā gada 67366968 2009
application/msword icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2009 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2009
application/msword icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2009 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2009
application/msword icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2009 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2009
application/msword icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2009 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2009
application/msword icon C-1 Iedzīvotāju apsekojums par ceļojumiem 2009 2009
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2009
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2009
application/msword icon IKT-mājsaimniecības Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2009.gadā 2009
application/msword icon IKT-personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2009.gadā 2009
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2009
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2009
application/msword icon PROF-1 Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2009./2010. mācību gada sākumā gada 67366686 2009