Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību

Iesniegšanas termiņš: 
9.datums pēc pārskata mēneša
Indekss: 
1-viesnīcas
Periodiskums: 
mēneša
Gads: 
2008
Kontaktinformācija: 
67366756; 67366826