Konjunktūras novērtējums rūpniecībā

Iesniegšanas termiņš: 
pārskata mēneša 14.datums
Indekss: 
1-rkjc
Periodiskums: 
ceturkšņa
Gads: 
2008
Kontaktinformācija: 
67286684