2008.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon Izziņa Statistikas uzņēmumu reģistram 2008
application/msword icon 1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2007.gadā gada 67366979; 67334478 2008
application/msword icon 1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša 67366968 2008
application/msword icon 1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2008./2009. akadēmiskā gada sākumā gada 67366688 2008
application/msword icon 1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2007.gadā gada 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 1-aviācija Pārskats par aviācijas darbību 2007.gadā gada 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 67366983 2008
application/msword icon 1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša 67366617; 67366798 2008
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa 67366828; 67366857 2008
application/msword icon 1-cirks Pārskats par cirka darbību 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 1-dienesta viesnīcas Pārskats par dienesta viesnīcu darbību 2007.gadā gada 67366869 2008
application/msword icon 1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2007.gadā gada 67366699 2008
application/msword icon 1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2007.gadā gada 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos 2008.gadā gada 67366726 2008
application/msword icon 1-e-komercija (finanses) Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu finanšu sektora uzņēmumos 2008.gadā gada 67366726 2008
application/msword icon 1-e-komercija (finanses-saīsinātā) Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu finanšu sektora uzņēmumos 2008.gadā gada 67366726 2008
application/msword icon 1-e-komercija (saīsinātā) Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos 2008.gadā gada 67366726 2008
application/msword icon 1-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu pusgada 67366957; 67366768 2008
application/msword icon 1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2007.gadā gada 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību gada 67366957; 67366863 2008
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2007.gadā gada 67366965; 67366957 2008
application/msword icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 67366956; 67366957 2008
application/msword icon 1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa 67366887; 67366893 2008
application/msword icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2007.gadā application/msword icon gada 67366736; 67366893 2008
application/msword icon 1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2007.gadā gada 67366840; 67366917 2008
application/msword icon 1-gada (saīsinātais) Kompleksais pārskats par darbību 2007.gadā gada 67366840; 67366917 2008
application/msword icon 1-gāze Pārskats par gāzes izmantošanu 2007.gadā gada 67366863 2008
application/msword icon 1-IB Pārskats par ģimenes māju pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 67366983 2008
application/msword icon 1-ic Pārskats par importa cenām mēneša 67366696; 67366813 2008
application/msword icon 1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša 67366871 2008
application/msword icon 1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša 67366871 2008
application/msword icon 1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā 67286684 2008
application/msword icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2007.gadā gada 67366671; 67366861 2008
application/msword icon 1-kabeļu TV Pārskats par kabeļtelevīzijas darbību 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 1-kino Pārskats par kinoteātru darbību un kinoiekārtu izmantošanu 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 1-kinofilmu iznomāšana Pārskats par kinofilmu iznomāšanu 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 1-kinofilmu ražošana Pārskats par kinofilmu ražošanu 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada 67366744 2008
application/msword icon 1-lauksaimniecība Pārskats par lauksaimniecību 2007.gadā gada 67366855 2008
application/msword icon 1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2007.gadā gada 67366826 2008
application/msword icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa 67366833; 67366893 2008
application/msword icon 1-ls Lauksaimniecības produktu ražošana un izlietojums 1.pusgadā reizi gadā 67366982 2008
application/msword icon 1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām gada 67366745 2008
application/msword icon 1-muzejs Pārskats par muzeja darbību 2007.gadā gada 67366687 2008
application/msword icon 1-ostas Pārskats par investīcijām ostās 2007.gadā gada 67366810 2008
application/msword icon 1-pc Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa 67366783; 67366696 2008
application/msword icon 1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2007.gadā gada 67366688 2008
application/msword icon 1-pirmsskolas iestāde Pirmsskolas izglītības iestādes pārskats gada 67366687 2008
application/msword icon 1-projektēšana Pārskats par projektēšanu gada 67366828; 67366857 2008
application/msword icon 1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 67366979 2008
application/msword icon 1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša 67366830 2008
application/msword icon 1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2007.gadā gada 67366953; 67366739 2008
application/msword icon 1-radio/TV Pārskats par radio/televīzijas darbību 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša 67366862; 67366813 2008
application/msword icon 1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 67366638 2008
application/msword icon 1-rezervāts Pārskats par rezervātu un nacionālo parku darbību 2007.gadā gada 67366823 2008
application/msword icon 1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša 67286684 2008
application/msword icon 1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa 67286684 2008
application/msword icon 1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2007.gadā gada 67366830; 67366952 2008
application/msword icon 1-šķirtās laulības Pārskats par 2007.gadā šķirtajām laulībām gada 67366806 2008
application/msword icon 1-teātris Pārskats par teātra darbību pusgada 67366686 2008
application/msword icon 1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību pusgada 67366683; 67366690 2008
application/msword icon 1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2007.gadā gada 67366823; 67366744 2008
application/msword icon 1-video Pārskats par filmu videoierakstu realizāciju ar izplatīšanas tiesībām 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša 67366756; 67366826 2008
application/msword icon 1-zivsaimniecība Pārskats par zivsaimniecību ceturkšņa 67366979; 67334478 2008
application/msword icon 1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2007.gadā gada 67366686 2008
application/msword icon 11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša 67366982 2008
application/msword icon 2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša 67366968 2008
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2007.gadā gada 67366893; 67366673 2008
application/msword icon 2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļa 67366680; 67336416; 67366810 2008
application/msword icon 2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2007.gadā gada 67366810 2008
application/msword icon 2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša 67286554 2008
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša 67366873 2008
application/msword icon 2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 67366873 2008
application/msword icon 2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 67366840; 67366917 2008
application/msword icon 2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa 67336178; 67366666 2008
application/msword icon 2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu gada 67366957; 67366768 2008
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša 67366873 2008
application/msword icon 2-f Peļņas vai zaudējumu apēķins par 2008.gada IV.ceturksni ceturkšņa 67366887; 67366893 2008
application/msword icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 67366736; 67366893 2008
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2007.gadā gada 67366840; 67366917 2008
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabas gāzes izmantošanu mēneša 67366873 2008
application/msword icon 2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā divas reizes gadā 67286554 2008
application/msword icon 2-investīcijas Pārskats par investīcijām ceturkšņa 67366983; 67366828 2008
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 67366873 2008
application/msword icon 2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 2-ls Augkopība 2008.gadā reizi gadā 67366981; 67366855 2008
application/msword icon 2-nekustamais īpašums Pārskats par nekustamā īpašuma tirgu ceturkšņa 67366869; 67366969 2008
application/msword icon 2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā gada 67366688 2008
application/msword icon 2-r Pārskats par jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā mēneša 67366830 2008
application/msword icon 2-tirdzniecība Pārskats par tirdzniecības un ēdināšanas tīklu 2007.gadā gada 67366968 2008
application/msword icon 21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa 67366831 2008
application/msword icon 3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa 67366968 2008
application/msword icon 3-autoceļi Pārskats par valsts autoceļu uzturēšanu un remontu ceturkšņa 67366828; 67366857 2008
application/msword icon 3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 67366840; 67366917 2008
application/msword icon 3-EK KURINĀMĀ ATLIKUMI uz 2008.gada 1.oktobri reizi gadā 67366956 2008
application/msword icon 3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa 67366681; 67366810 2008
application/msword icon 3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 67366736; 67366893 2008
application/msword icon 3-gada Kompleksais pārskats par darbību 2007.gadā gada 67366840; 67366917 2008
application/msword icon 3-ls Lopkopība 2008.gadā reizi gadā 67366982 2008
application/msword icon 3-pasts Pārskats oar pasta darbību ceturkšņa 67366726 2008
application/msword icon 3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2007.gadā gada 67366688 2008
application/msword icon 3-r Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju ceturkšņa 67366952; 67366830 2008
application/msword icon 3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša 67287982 2008
application/msword icon 4-pētniecība Uzņēmuma pārskats par zinātnisko darbu izpildi privātajā-bezpeļņas sektorā 2007.gadā gada 67366688 2008
application/msword icon 5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2007.gadā gada 67366869 2008
application/msword icon 5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša 67286554 2008
application/msword icon 5-tirdzniecība Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 67366955 2008
application/msword icon 6-darbs Pārskats par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2008.gada oktobrī application/msword icon vienreizējā 67366603; 67366840 2008
application/msword icon 6-pvkj Pašvaldības darbības pašvērtējums gada 67287982; 67286876 2008
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2008
application/msword icon Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682 2008
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2008
application/msword icon Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mēneša 67366842; 67366643; 67366682; 67366626 2008
application/msword icon PROF-1 Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2008./2009. mācību gada sākumā gada 67366686 2008