2007.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2006.gadā gada 7366979; 7334478 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša 7366968 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-atkritumi (lauksaimniecība) Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 2006.gadā application/msword icon gada 7366823; 7366744 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2007./2008. akadēmiskā gada sākumā gada 67366688 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2006.gadā gada 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 7366983 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām ceturkšņa 7366617; 7366697 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa 7366828; 7366857 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-cirks Pārskats par cirka darbību 2006.gadā gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-dienesta viesnīcas Pārskats par dienesta viesnīcu darbību 2006.gadā gada 7366869 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2006.gadā gada 7366699; 7366945 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2006.gadā gada 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/msword icon pusgada 7366957 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2006.gadā gada 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2006.gadā gada 7366956; 7366957 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa 7366887; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2006.gadā application/msword icon gada 7366736; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2006.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-gada (saīsinātais) Kompleksais pārskats par darbību 2006.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-IB Pārskats par ģimenes māju pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 7366983 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-ic Pārskats par importa cenām mēneša 7366696; 7366813 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša 7366871 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša 7366871 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā 2 reizes gadā 7286684 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2006.gadā gada 7366671; 7366861 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-kabeļu TV Pārskats par kabeļtelevīzijas darbību 2006.gadā gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-kino Pārskats par kinoteātru darbību un kinoiekārtu izmantošanu 2006.gadā gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-kinofilmu iznomāšana Pārskats par kinofilmu iznomāšanu 2006.gadā gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-kinofilmu ražošana Pārskats par kinofilmu ražošanu 2006.gadā gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-lauksaimniecība Pārskats par lauksaimniecību 2006.gadā gada 7366855 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2006.gadā gada 7366826 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa 7366833; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-melnā metelurģija Pārskats par produkcijas ražošanu, izejvielu un enerģijas patēriņu melnajā metalurģijā 2006.gadā gada 7366952 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 2006.gadā gada 7366744 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-muzejs Pārskats par muzeja darbību 2006.gadā gada 7366688 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-ostas Pārskats par investīcijām ostās 2006.gadā gada 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās parraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2006.gadā application/msword icon gada 7366688 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-pieaugušo izglītība Pārskats par pieaugušo izglītību 2006.gadā gada 7366687 2007
application/pdf icon
application/msword icon
1-pirmsskolas iestāde Pirmsskolas izglītības iestādes pārskats gada 67366687 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-projrktēšana Pārskats par projektēšanu 2006.gadā gada 7366828; 7366857 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-puķkopība Pārskats par puķkopību gada 7366979 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša 7366830 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (enerģētika) Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību 2006.gadā gada 7366957; 7366863 2007
application/pdf icon
application/msword icon
1-r (gāze) Pārskats par gāzes izmantošanu 2006.gadā gada 7366863 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2006.gadā gada 7366953; 7366739 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-radio/TV Pārskats par radio/televīzijas darbību 2006.gadā gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša 7366862; 7366813 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 7366699 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 7366699 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-rezervāts Pārskats par rezervātu un nacionālo parku darbību 2006.gadā gada 7366823 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša 7286684 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa 7286684 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2006.gadā gada 7366830; 7366952 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-šķirtās laulības Pārskats par 2006.gadā šķirtajām laulībām gada 7366806 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-teātris Pārskats par teātra darbību pusgada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-tūrisms Pārskats par tūrisma operatoru, aģentūru un komplekso tūrisma uzņēmumu darbību pusgada 7366826 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2006.gadā gada 7366823; 7366744 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-video Pārskats par filmu videoierakstu realizāciju ar izplatīšanas tiesībām gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša 7366826 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-zivsaimniecība Pārskats par zivsaimniecību ceturkšņa 7366979; 7334478 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2006.gadā gada 7366686 2007
application/msword icon
application/pdf icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša 7366979 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša 7366968 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2006.gadā gada 7366893; 7366673 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļa 7366680; 7336416; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2006.gadā gada 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša 7286554 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366917 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa 7336178; 7366840 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007.gada 4.ceturksni ceturkšņa 7366887; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 7366736; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2006.gadā gada 7366840; 7366917; 7366671 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada (saīsinātais) Kompleksais pārskats par darbību 2006.gadā gada 7366840; 7366917; 7366671 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-gāze Pārskats par dabas gāzes izmantošanu mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā 2 reizes gadā 7286554 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-investīcijas Pārskats par nefinanšu investīcijām ceturkšņa 7366983; 7366828 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-nekustamais īpašums Pārskats par nekustamā īpašuma tirgu ceturkšņa 7366869: 7366969 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-pētniecība un inovācija Pārskats par pētniecības un inovatīvo darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2006.gadā application/msword icon gada 7366688 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-r Pārskats par jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā mēneša 7366830 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 7366939 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 7366939 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 7366939 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-tirdzniecība Pārskats par tirdzniecības un ēdināšanas tīklu 2006.gadā gada 7366968 2007
application/msword icon
application/pdf icon
21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu realizāciju ceturkšņa 7366831 2007
application/msword icon
application/pdf icon
24-ls Pārskats par lopkopību mēneša 7366982 2007
application/msword icon
application/pdf icon
24-ls Pielikums Pārskats par lopkopību gada 7366871 2007
application/msword icon
application/pdf icon
26-ls Pārskats par zvērkopību gada 7366982 2007
application/msword icon 29-ls Pārskats par lauksaimniecības kultūru ražas novākšanu un mēslojuma pielietojumu gada 67366981; 67366979 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa 7366968 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-autoceļi Pārskats par valsts autoceļu uzturēšanu un remontu ceturkšņa 7366828; 7366857 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366917 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-EK Kurināmā atlikumi uz 2007.gada 1.oktobri vienreizējā 7366956 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa 7366681; 7366810 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 7366736; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-gada Kompleksais pārskats par darbību 2006.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-pasts Pārskats par pasta darbību ceturkšņa 7366726 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2006.gadā application/msword icon gada 7366688 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-r Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju ceturkšņa 7366952; 7366830 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša 7287982; 7289345 2007
application/msword icon
application/pdf icon
4-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366917 2007
application/msword icon
application/pdf icon
4-pētniecība Uzņēmuma pārskats par zinātnisko darbu izpildi privātajā-bezpeļņas sektorā 2006.gadā application/msword icon gada 7366688 2007
application/msword icon
application/pdf icon
5-darbs Pārskats par darba samaksas struktūru 2006.gadā application/msword icon gada 7366603; 7366971 2007
application/msword icon
application/pdf icon
5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2006.gadā gada 7366869 2007
application/msword icon
application/pdf icon
5-iepirkums Pārskats par linu produkcijas iepirkumu gada 7366981 2007
application/msword icon
application/pdf icon
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša 7286554 2007
application/msword icon
application/pdf icon
6-darbs Pārskats par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2007.gada oktobrī application/msword icon vienreizējā 67366971; 67366840 2007
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša 7366842; 7366643; 7366682 2007
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša 7366842; 7366643; 7366682 2007
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša 7366842; 7366643; 7366682 2007
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša 7366842; 7366643; 7366682 2007
application/msword icon
application/pdf icon
kokmateriālu iepirkums Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada 7366744 2007
application/msword icon
application/pdf icon
Pielikums pārskatam 1-enerģija Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 7366956; 7366957 2007
application/pdf icon
application/msword icon
PROF-1 Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2007./2008. mācību gada sākumā gada 67366686 2007