Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 7366983 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa 7366828; 7366857 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-IB Pārskats par ģimenes māju pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 7366983 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-projrktēšana Pārskats par projektēšanu 2006.gadā gada 7366828; 7366857 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-investīcijas Pārskats par nefinanšu investīcijām ceturkšņa 7366983; 7366828 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-autoceļi Pārskats par valsts autoceļu uzturēšanu un remontu ceturkšņa 7366828; 7366857 2007